Možnost Celková částka a Interval výpočtu pro kódy DPH

Poznámka

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a současně i k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Tento článek vysvětluje možnosti pro pole Metoda výpočtu pro kódy DPH, a postup výpočtu DPH v rámci intervalů a celých částek.

Můžete nastavit kód DPH, aby byl vypočten na základě celé částky nebo částky intervalu. Na stránce Kódy DPH pomocí pole Metoda výpočtu na pevné záložce Výpočet vyberte způsob výpočtu kódu DPH.

  • Celá částka – Sazba daně se použije na celou zdanitelnou částku.
  • Interval – základ daně je rozdělen do částí, kde každá část spadá do rozsahu, který má konkrétní kurz DPH. Část částky, která spadá do příslušného intervalu, je zdaněna podle sazby daně pro tento interval. Prodejní daň je součtem částek daně, které byly vypočteny pro každou částku intervalu.

    Poznámka

    Možnost Interval je k dispozici pouze při výběru řádku v poli Metoda výpočtu v oblasti DPH na stránce Parametry hlavní knihy.

Intervaly jsou nastaveny na stránce Hodnoty kódu DPH zadáním minimálního a maximálního limitu částky pro jednotlivé daňové sazby. U daní, které se počítají z jakéhokoli základu, musejí být u intervalů dodržena následující pravidla (bez ohledu na vybranou metodu výpočtu):

  • První interval má dolní mez rovnou 0.
  • Poslední interval má maximální limit 0, což znamená nekonečno.
  • Maximální limit u intervalu musí být minimálním limitem následujícího intervalu.

Pokud částka odpovídá horní mezi předchozím intervalem a zároveň dolní mezi dalšího intervalu, použije se pro částku sazby DPH prvního intervalu. Jestliže částka nenáleží do žádného intervalu, které jsou definované dolní a horní mezí, použije se nulová sazba DPH.

Příklad: výpočet metodou celkové částky

Na stránce Hodnoty kódu DPH jsou sazby DPH nastaveny v následujících intervalech:

Minimální limit Maximální limit Sazba daně
0,00 50,00 30 %
50,00 100,00 20 %
100,00 0,00 10 %

Prodejní daň bude vypočtena ve výši celé zdanitelné částky.

Zdanitelná částka (cena) Výpočet DPH
35,00 35,00 * 0,30 10,50 USD
50,00 50,00 * 0,30 15:00
85,00 85,00 * 0,20 17,00
305,00 305,00 * 0,10 30,50

Příklad: výpočet metodou intervalu

Na stránce Hodnoty jsou sazby DPH nastaveny v následujících intervalech:

Minimální limit Maximální limit Sazba daně
0,00 50,00 30 %
50,00 100,00 20 %
100,00 0,00 10 %

Prodejní daň je součtem částek daně, které byly vypočteny pro každou částku intervalu.

Zdanitelná částka (cena) Výpočet DPH
35,00 35,00 * 0,30 10,50 USD
50,00 50,00 * 0,30 15:00
85,00 (50,00 * 0,30 = 15,00) + (35,00 * 0,20 = 7,00) 22,00
305,00 (50,00 * 0,30 = 15,00) + (50,00 * 0,20 = 10,00) + (205 * 0,10 = 20,50) 45,50

Více informací najdete v části Určení sazby DPH na základě polí Základ marže a Metoda výpočtu.