Dobropis u hotovostní slevy

Toto téma obsahuje informace, které pomohou právnickým osobám v rámci České republiky vytvořit, zaúčtovat a tisknout dobropisy pro hotovostní slevy, které jsou přiřazeny odběratelům.

Společnosti v rámci České republiky musí vydávat dobropisy pro hotovostní slevy, které jsou přiřazeny odběratelům. Tyto dobropisy musí obsahovat následující informace:

 • Číslo faktury
 • Daň z přidané hodnoty (DPH) a částka z původního dokumentu.
 • Důvod opravy

Požadavky

Nastavit číselné řady

Vytvořte souvislou číselnou řadu pro právnickou osobu. Další informace naleznete v tématu Přehled číselných řad. Na stránce Parametry pohledávek vyberte číselnou řadu, kterou jste vytvořili pro prodejní dobropis. Dále byste nastavte číselnou řadu pro prodejní doklad dobropisu. Můžete použít stejnou číselnou řadu, jakou jste použili prodejní dobropis.

Nastavit kódy DPH

Další informace naleznete v tématu Přehled o DPH.

Nastavení formátů sestavy pro dokumenty

 1. Přejděte do nabídky Pohledávky > Nastavení > Formuláře > Nastavení formuláře.

 2. Na kartě Obecné v části Nastavit možnosti pro formuláře odběratelů klikněte na Správa tisku.

 3. Ve stromu rozbalte položky Modul – pohledávky > Dokumenty > Faktura odběratele. V poli Název sestavy zadejte nebo vyberte hodnotu.

 4. Ve stromové struktuře pod uzlem Faktura odběratele vyberte Původní. V poli Název sestavy zadejte nebo vyberte hodnotu.

 5. Ve stromu rozbalte položky Modul – pohledávky > Dokumenty > Volné faktury. V poli Název sestavy zadejte nebo vyberte hodnotu.

 6. Ve stromové struktuře pod uzlem Volná faktura vyberte Původní. V poli Název sestavy zadejte nebo vyberte hodnotu.

Nastavte kódy důvodů odběratele.

Na stránce Kódy důvodů odběratele (Pohledávky > Nastavení > Kódy důvodů odběratele) vytvořte nebo upravte kódy důvodů, které se používají pro opravné daňové doklady.

Nastavení parametrů pohledávek

Na stránce Parametry pohledávek (Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek) na kartě Vyrovnání na pevné záložce Možnosti nastavte následující parametry:

 • Zaškrtněte políčko Vyžadovat kódy důvodu pro dobropisy.

 • Zaškrtněte políčko Zaúčtovat dobropis pro platební slevu.

V poli Kód důvodu pro platební slevy vyberte výchozí kód důvodu pro opravné daňové doklady.

Dobropisy pro platební slevy

Dobropisy pro hotovostní slevy se automaticky zaúčtují při vyrovnání otevřených transakcí odběratele (faktury odběratele a platbu odběratele). Při zaúčtování dobropisů pro hotovostní slevy jsou zahrnuty kódy důvodů, které nastavíte v parametrech pohledávek, a odkaz na původní fakturu. Dobropisy pro platební slevy jsou číslovány podle číselné řady nastavené pro dobropisy. Výtisk dokumentu je nazván Opravný dokument daně. Obsahuje původní číslo faktury, základ a částku DPH a důvod, proč byla vytištěna oprava.