Zaokrouhlení odpisu

Toto téma vysvětluje, jak můžete zaokrouhlit částky odpisu dlouhodobého majetku nahoru nebo dolů na nejbližší celé číslo.

Částky odpisu jsou zaokrouhleny nahoru nebo dolů, na základě hodnoty zadané v poli Zaokrouhlit odpis a metody zaokrouhlení, která je určena v poli Metoda zaokrouhlení na stránce Knihy odpisů. Částka odpisu (x) s hodnotou Zaokrouhlování odpisu (y), se částka odpisu (z) vypočítá jako x ÷ y. Částka odpisu zaokrouhlená nahoru nebo dolů se počítá jako z × y. Například pro částku odpisu CZK 1 111.11 a hodnotu Zaokrouhlování odpisu 1 se částka odpisu vypočte jako CZK 1 111.11 ÷ 1 nebo CZK 1 111.11. Částka odpisu zaokrouhlená nahoru se počítá jako CZK 1 112 × 1 nebo CZK 1 112. Částka odpisu zaokrouhlená dolů se počítá jako CZK 1 111 × 1 nebo CZK 1 111. Následující tabulka uvádí částky odpisů zaokrouhlené nahoru a dolů pro různé částky odpisu a hodnoty Zaokrouhlení odpisu.

Odpisovaná částka (x) Zaokrouhlení odpisu (y) Částka odpisu (z = x ÷ y) Normální metoda zaokrouhlování Metoda zaokrouhlování dolů Metoda zaokrouhlování nahoru
1 111,11 Kč 1 CZK 1 111.11 ÷ 1 = CZK 1 111.11 1 111,1 Kč 1 111,11 Kč je zaokrouhleno nahoru na 1 112 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 1 112 × 1 = CZK 1 112 1 111,11 Kč je zaokrouhleno dolů na 1 111 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 1 111 × 1 = CZK 1 111
1 234,5 Kč 10 CZK 1 234.5 ÷ 10 = CZK 123,45 1 235 Kč 123,45 Kč je zaokrouhleno nahoru na 124 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 124 × 10 = CZK 1 240 123,45 Kč je zaokrouhleno dolů na 123 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 123 × 10 = CZK 1 230