Pololetní odpisy vyřazení dlouhodobého majetku pro Českou republiku

Toto téma vysvětluje, jak nastavit pololetní odpisy, tak abyste mohli použít pololetní odpisy dlouhodobého majetku, který je prodaný nebo jinak vyřazený.

Při prodeji nebo jiném vyřazení dlouhodobého majetku můžete použít pololetní odpisy majetku pro daňové účely. Pololetní odpisy lze použít bez ohledu na datum vyřazení.

Nastavení metod odpisů pro odpisový profil

Použijte metody odpisů Rovnoměrné CZ a Zrychlené CZ pro uplatnění pololetních odpisů pro dlouhodobý majetek.

 1. Klikněte na Dlouhodobý majetek > Nastavení > Odpisy > Odpisové plány.
 2. Klepněte na tlačítko Nový a vytvořte odpisový plán.
 3. V poli Metoda vyberte Rovnoměrné CZ nebo Zrychlené CZ.
 4. V poli Odpisový rok vyberte jako základ pro výpočet odpisů možnost Kalendář.
 5. V poli Frekvence období vyberte Roční.

Použití pololetní metody odpisů

Po nastavení metod odpisů lze použít pololetní odpisy majetku pro vyřazený majetek.

 1. Klikněte na Dlouhodobý majetek > Deníky > Dlouhodobý majetek.
 2. Na kartě Přehled kliknutím na možnost Nový vytvořte deník a zadejte požadované podrobnosti.
 3. Kliknutím na možnost Řádky otevřete stránku Doklad deníku.
 4. Vytvořte řádek deníku pro dlouhodobý majetek, který byl prodán nebo jinak vyřazen.
 5. Klepnutím na Návrhy > Návrh odpisu otevřete stránku Návrh odpisu.
 6. Do pole Do data zadejte datum deníku.
 7. Zaškrtněte políčko Vypočítat půlroční částku odpisu, aby byla vypočítána pololetní částka odpisu. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, je roční částka odpisu vydělena dvěma a zaokrouhlena podle nastavení zaokrouhlení knihy odpisů.
 8. Volitelné: Zaškrtněte políčko Shrnout odpisy pro shrnutí vypočteného odpisu pro každý dlouhodobý majetek nebo pro každý oceňovací model.
 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete stránku Návrh odpisu.
 10. Zaúčtovat deník