Výkaz DPH pro Českou republiku

Nastavení a generování výkazu DPH pro uživatele v rolích právnických osob na území České republiky.

Toto téma obsahuje informace o nastavení výkazu DPH pro uživatele ve funkcích právnických osob v České republice specifické pro tuto zemi. Další obecné informace o obecném vykazování DPH naleznete v tématu Vykazování DPH.

Nastavení daňových úřadů

Pokud chcete generovat deklaraci DPH v požadovaném formátu pro konkrétní daňový úřad, je nutné nastavit rozložení sestavy pro daňové úřady.

  • Na stránce Finanční úřady v části Obecné nastavte Rozložení sestavy **na **Výchozí.
  • Vyberte Finanční úřad pro Období vyrovnání DPH, které použijete pro kódy DPH.

Nastavit kódy vykazování DPH

Následující příklad uvádí, jak by bylo možné nastavit kódy vykazování DPH pro generování výkazu DPH.

Příklad

Pro uživatele ve funkci právnických osob v České republice je na základě prohlášení o DPH 2016 možné vytvářet následující kódy vykazování DPH.

Kód vykazování DPH Popis
2101 Ř.210 - se zákl. sazbou daně - Základ
2102 Ř.210 - se zákl. sazbou daně - Daň
2151 ř.215 - se sníž. sazbou daně - Základ
2152 ř.215 - se sníž. sazbou daně - Daň
2201 ř.220 - se zákl. sazbou daně - Základ
2202 ř.220 - se zákl. sazbou daně - Daň
2251 ř.225 - se sníž. sazbou daně - Základ
2252 ř.225 - se sníž. sazbou daně - Daň
2301 ř.230 - se zákl. sazbou daně - Základ
2302 ř.230 - se zákl. sazbou daně - Daň
2351 ř.235 - se sníž. sazbou daně – Základ
2352 ř.235 - se sníž. sazbou daně – Daň
2401 ř.240 - se zákl. sazbou daně - Základ
2402 ř.240 - se zákl. sazbou daně - Daň
2451 ř.245 - se sníž. sazbou daně - Základ
2452 ř.245 - se sníž. sazbou daně - Daň
2501 ř.250 - od osob reg. v jiném čl.státě - Základ
2502 ř.250 - od osob reg. v jiném čl.státě - Daň
2551 ř.255 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Základ
2552 ř.255 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Daň
2601 ř.260 - se zákl. sazbou daně – Základ
2602 ř.260 - se zákl. sazbou daně – Daň
2651 ř.265 - se sníž. sazbou daně – Základ
2652 ř.265 - se sníž. sazbou daně - Daň
2701 ř.270 - se zákl. sazbou daně - Základ
2702 ř.270 - se zákl. sazbou daně - Daň
2751 ř.275 - se sníž. sazbou daně - Základ
2752 ř.275 - se sníž. sazbou daně - Daň
3101 ř.310 - se zákl. sazbou daně - Základ
3102 ř.310 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3103 ř.310 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3151 ř.315 - se sníž. sazbou daně - Základ
3152 ř.315 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3153 ř.315 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3201 ř.320 - se zákl. sazbou daně - Základ
3202 ř.320 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3203 ř.320 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3251 ř.325 - se sníž. sazbou daně - Základ
3252 ř.325 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3253 ř.325 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3301 ř.330 - se zákl. sazbou daně - Základ
3302 ř.330 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3303 ř.330 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3351 ř.335 - se sníž. sazbou daně - Základ
3352 ř.335 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3353 ř.335 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3401 ř.340 - se zákl. sazbou daně - Základ
3402 ř.340 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3403 ř.340 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3451 ř.345 - se sníž. sazbou daně - Základ
3452 ř.345 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3453 ř.345 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3501 ř.350 - se zákl. sazbou daně - Základ
3502 ř.350 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3503 ř.350 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3551 ř.355 - se sníž. sazbou daně - Základ
3552 ř.355 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3553 ř.355 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3601 ř.360 - od osob reg. v jiném čl.státě - Základ
3602 ř.360 - od osob reg. v jiném čl.státě - Daň
3603 ř.360 - od osob reg. v jiném čl.státě - Daň, krác.
3651 ř.365 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Základ
3652 ř.365 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Daň
3653 ř.365 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Daň, kr.
3702 ř.370 - při změně režimu - Daň, plný nárok
3703 ř.370 - při změně režimu - Daň, krác. nárok
3803 ř.380 - celková suma pro krácení nároku na odpočet daně
3902 ř.390 - celková suma plného nároku na odpočet daně
4102 ř.410 - dodání zboží do jiného čl.státu
4202 ř.420 - dodání nového dopr.prostř. osobě reg.
4252 ř.425 - dodání nového dopr. prostř. osobě nereg.
4302 ř.430 - vývoz zboží (§66)
4402 ř.440 - Ost.plnění osv.od daně s nárok. na odpočet
5102 ř.510 - Celk. usk.plnění s nárokem na odpočet daně
5202 ř.520 - Uskut. plnění, která se nezapoč. do koef.
5302 ř.530 - Celk. osv.usk.plnění bez nároku na odpočet
5402 ř.540 - Usk.plnění nezapoč. do výpočtu koeficientu
5503 ř.550 - Vypočt. poměr.část odp.daně (§76) - Koef.
5502 ř.550 - Vypočt. poměr.část odp.daně (§76)
5603 ř.560 - Vypoř. odp. daně (§76 odst.7-10) - Koef.
5602 ř.560 - Vypoř. odp. daně (§76 odst.7-10)
5702 ř.570 - Úprava odpočtu daně (§78)
5802 ř.580 - Vyrovnání odpočtu daně (§79)
6002 ř.600 - Vrácení daně
7102 ř.710 - Vypořádání daně na výstupu (§91)
7302 ř.730 - Daň na výstupu
7502 ř.750 - Odpočet daně
7532 ř.753 - Vlastní daňová povinnost
7542 ř.754 - Nadměrný odpočet
7802 ř.780 - Změna daň.povinnosti při podání dod. přiz.
8101 ř.810 - Pořízení zboží prostřední osobou
8151 ř.815 - Dodání zboží prostřední osobou

Konfigurace modelu ER a formátu výkazu

Ke kontrole nebo změně konfigurace výkazu DPH můžete použít pracovní prostor Elektronické podání. Přejděte na stránku Konfigurace a v seznamu modelů vyberte Model prohlášení DPH. Tento model je společný pro Rakousko, Českou republiku, Estonsko, Finsko, Lotyšsko a Litvu a agreguje daňové údaje potřebné pro přiznání DPH. Chcete-li zkontrolovat nebo změnit formát výkazu DPH pro uživatele ve funkci právnických osob v České republice, vyberte Přiznání k DPH (CZ), což je podřízená položka modelu prohlášení DPH ve stromu modelu. Vyberte ji a klikněte na Návrhář v podokně akcí k zobrazení nebo změně formátu. Další informace získáte v tématu Elektronické vykazování.

Generování výkazu DPH

Pokud chcete generovat soubor DPH XML, otevřete stránku Platby DPH, vyberte doklady a klikněte na Export DPH do souboru XML.