Úprava ID faktury v prodejních objednávkách pro východní Evropu

Toto téma obsahuje informace o parametrech pohledávek ovlivňujících čísla faktur na dodacích listech a fakturách pro Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko a Polsko.

Pro právnické osoby v České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku umožňuje možnost Upravit ID faktury pro prodejní objednávky ručně zadat číslo dodacího listu a faktury na dodacím listu a faktuře odběratele. Následující možnosti jsou k dispozici na stránce Parametry pohledávek na pevné záložce Faktura na kartě Aktualizace.

Parametr Popis
Upravit ID faktury na prodejní objednávce Když je tato možnost vybraná, budete moci:
  • Upravit dodací list na stránce Zaúčtování dodacího listu.
  • Upravte pole Faktura na stránce Zaúčtování faktury.
  • Vyberte parametr Zkontrolovat použité číslo faktury.
Zkontrolovat použité číslo faktury Pokud je vybrána tato volba, během procesu zaúčtování faktury systém ověří, zda pro zaúčtované faktury toto číslo faktury neexistuje. Pokud číslo existuje, zobrazí se chybová zpráva.