Vstupní certifikáty EU

V tomto článku jsou informace o vstupních certifikátech Evropské unie (EU).

K dispozici máte následující úkoly pro vstupní certifikáty Evropské unie (EU):

 • Vytvoření a vystavení vstupního certifikátu EU spolu s dodacím listem nebo fakturou odběratele pro dodávku zboží nebo služby do zemí/regionů EU.
 • Zobrazení vstupního certifikátu EU s podpisem zákazníka EU.
 • Odeslání podepsaného vstupního certifikátu EU přijatého od odběratele nebo třetí strany odpovědné za dodání položek odběrateli.
 • Přidružení odeslaného vstupního certifikátu EU k faktuře odběratele.
 • Aktualizace stavu odeslaného vstupního certifikátu EU.

Požadavky

Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.

Kategorie Předpoklad
Země / oblast Primární adresa právnické osoby musí být v členském státě EU.
Související úkoly nastavení
 • Na stránce Parametry pohledávek vyberte možnosti Povolit správu vstupních certifikátů a Povolit vystavování vstupních certifikátů.
 • Na stránce Odběratelé na pevné záložce Faktury a dodávky vyberte možnost Požadován vstupní certifikát, čímž označíte, že vstupní certifikát EU je povinný pro odběratele. Vyberte možnost Vystavit vstupní certifikát, pokud chcete vystavit vstupní certifikát EU právnické osoby pro odběratele.
 • Na stránce Parametry pohledávek vyberte kód číselné řady pro odkaz Vstupní certifikát.
Související transakce
 • Vytvoření účtu odběratele.
 • Vytvořte prodejní objednávku.

Vytváření, registrace a odesílání vstupního certifikátu EU

Vstupní certifikát EU můžete vytvořit automaticky nebo ručně. Vstupní certifikát EU se vytvoří a vytiskne automaticky při zaúčtování dodacího listu nebo faktury odběratele pomocí stránky Zaúčtování dodacího listu nebo Zaúčtování faktury. Pokud chcete ručně vytvořit nebo znovu vytisknout vstupní certifikát EU pro fakturu zákazníka, použijte stránku Deník faktur. Dále můžete zadat podrobnosti o vstupním certifikátu EU vystaveném třetí stranou na stránce Deník vstupního certifikátu.

Vytváření vstupního certifikátu EU automaticky nebo ručně

Vstupní certifikát EU můžete vytvořit automaticky pomocí dodacího listu na stránce Všechny prodejní objednávky nebo pomocí faktury na stránce Prodejní objednávka. Chcete-li ručně vytvořit vstupní certifikát EU, lze použít fakturu na stránce Deník faktur. Před ručním vytvořením vstupního certifikátu EU je však nutné změnit stav certifikátu faktury.

Registrace vstupního certifikátu EU

Pokud je registrace povinná, můžete vstupní certifikát EU vystavený třetí stranou registrovat na stránceDeník vstupního certifikátu.

Odeslání přijatého vstupního certifikátu EU

Pomocí stránky Přílohy odešlete přijatý vstupní certifikát EU s podpisem zákazníka ze země EU. Poté, co je certifikát odeslán, je možné jej přiřadit k faktuře jako důkaz dodání položek. Tento doklad je vyžadován, pokud musíte vystavit fakturu, která neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), a používá se rovněž při auditu.

Volitelné: Aktualizace stavu certifikátu a tisk stavu faktury

Můžete aktualizovat stav vstupního certifikátu a stav tisku faktury odběratele pomocí stránky Deník faktur.

Technické informace pro správce systému

Pokud nemáte přístup ke stránkám, které se používají k dokončení tohoto úkolu, obraťte se na správce systému a poskytněte informace, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Kategorie Předpoklad
Role a funkční oprávnění zabezpečení K nastavení a vytvoření vstupních certifikátů EU pro produkty nebo služby musíte být členem role zabezpečení, která zahrnuje následující úkoly:
 • Úředník pohledávek (CustInvoiceAccountsReceivableClerk)
 • Zástupce odběratelského servisu (TradeCustomerServiceRepresentative)
 • Úředník prodeje (TradeSalesClerk)
 • Úředník expedice (InventShippingClerk)