Sestavy deníku zásob

Při použití konfigurovatelných sestav zásob založených na elektronickém výkaznictví je třeba vytvořit vztah mezi konkrétní sestavou a typem deníku.

Chcete-li nastavit vztah mezi konkrétní sestavou a typem deníku, na stránce Názvy deníků zásob (Řízení zásob > Nastavení > Názvy deníků > Zásoby) zadejte název sestavy. Poznámka: Pro nastavení podporovaných konfigurací si stáhněte požadované konfigurace elektronického vykazování. Další informace viz Stažení konfigurace elektronického vykazování ze služby Lifecycle Services. V následující tabulce jsou uvedeny příklady sestavy zásob s podporovanou konfigurací v Evropě.

Země Popis sestavy Typ deníku Název mapování formátu
Litva, Maďarsko Sestava stavu zásob Inventura Výkaz inventury majetku (HU, LT)
Lotyšsko, Polsko Dokument reklasifikace zásob Převod InventoryReclassificationDocument_PLLV
Estonsko Dokument reklasifikace zásob Převod InventoryReclassificationDocument_EE
Polsko Interní PW/RW Pohyb InventJournalLinesDocPL
Lotyšsko Doklad o Přesunu zásob Pohyb Movement_LV
Lotyšsko Dokument hodnoty zásob Úprava InventJournalLines_LV
Lotyšsko Poznámka k převodu Převod InternalTransferDeliveryNote_LV
Lotyšsko Sestava dokumentu inventury Inventura CountedDocument_LV
Lotyšsko Sestava inventurního seznamu Inventura Inventurní seznam