Transakce v rejstříku DPH pro východní Evropu

Toto téma obsahuje informace o transakcích v rejstříku DPH pro Estonsko, Litvu, Českou republiku, Maďarsko, Lotyšsko a Polsko.

Pro právnické osoby s primární adresou v Estonsku, Litvě, Česká republice, Maďarsku, Lotyšsku a Polsku můžete zkontrolovat daňové transakce a aktualizovat pro ně datum rejstříku DPH. Chcete-li zobrazit transakce v rejstříku DPH, otevřete Daň > Periodické úlohy > Transakce v rejstříku DPH. Tato stránka zobrazuje daňové transakce, které byly vytvořeny podle kódů DPH typu Standardní DPH pro který je datum rejstříku DPH prázdné. Můžete vyplnit Datum rejstříku DPH pro daňové transakce pomocí tlačítka Datum rejstříku DPH v hlavní nabídce. Pro právnické osoby s primární adresou v České republice je k dispozici další sloupec, Odložená DPH. Pokud je toto pole vybrané, znamená to, že daň z přidané hodnoty nebyla hlášena pro transakci. Obvykle to platí pro prodejní dobropisy, které čekají na potvrzení od zákazníka. Toto políčko můžete vybrat během procesu zaúčtování prodejní faktury. Na stránce Kódy DPH (Daň > DPH > Kódy DPH) můžete zobrazit nebo aktualizovat typ kódu DPH. Další informace o kódech DPH naleznete v tématu Nastavení kódů DPH.