Vykazování DPH pro Evropu

Toto téma obsahuje obecné informace o nastavení a generování výkazu daně z přidané hodnoty (DPH) pro některé evropské země.

Toto téma obsahuje obecný přístup k nastavení a generování výkazu DPH. Tento přístup je společný pro uživatele v právnických osobách v těchto zemích a oblastech:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Česká republika
 • Estonsko
 • Finsko
 • Německo
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Nizozemsko
 • Švédsko

Přehled výkazu DPH

Výkaz DPH je založený na částkách daňových transakcí. Proces generování výkazu DPH je součástí procesu platby DPH, který je implementován pomocí funkce vypořádání a zaúčtování DPH. Tato funkce se používá k výpočtu DPH splatné pro dané období. Výpočet vyrovnání zahrnuje zaúčtovanou DPH pro vybrané období vyrovnání daňových transakcí. Postup pro výpočet dat pro výkaz DPH je založen na vztahu mezi kódy DPH a kódy vykazování DPH, kde kódy vykazování daně odpovídají polím s výkazy DPH. Pro každý kód DPH by měly být nastaveny kódy vykazování DPH pro každý typ transakce, například zdanitelné prodeje zdanitelné nákupy, zdanitelný import. Tento typ transakcí je popsán v části Kódy DPH pro vykazování DPH dále v tomto tématu.

Pro každý kód vykazování by mělo být určeno konkrétní rozložení sestavy. Ve stejnou dobu jsou kódy DPH propojeny s konkrétním finančním úřadem prostřednictvím období vyrovnání DPH. Pro každý finanční úřad pro vykazování DPH by mělo být určeno konkrétní rozložení sestavy. Tedy pouze kódy vykazování DPH se stejným rozložením sestavy, která je nastavena pro finanční úřad k odvedení DPH v období vyrovnání DPH pro kód DPH lze vybrat v nastavení sestavy kódu DPH. Transakce DPH generované při účtování objednávky nebo deníku obsahují kód DPH, zdroj DPH, směr DPH a částky transakcí (částka základu daně a výše daně v zúčtovací měně, měně DPH a měně transakce). V závislosti na kombinaci atributů transakce DPH, částky transakce tvoří celkové částky určené pro kódy vykazování DPH určené pro kódy DPH. Následující obrázek znázorňuje vztah mezi daty.

diagram

Nastavení výkazu DPH

Chcete-li generovat výkazy DPH, je nutné vytvořit následující nastavení:

Nastavení daňových úřadů pro vykazování DPH

Dříve než můžete vytvořit kódy vykazování DPH, je nutné vybrat správnou sestavu rozložení pro finanční úřad. Na stránce Finanční úřady v části Obecné vyberte Rozložení sestavy. Toto rozložení bude použito, když nastavujete kódy vykazování DPH.

Kódy vykazování DPH

Kódy vykazování DPH jsou pole kódy DPH výkazu nebo značky názvy ve formátu XML. Tyto kódy se používají k agregaci a přípravě částky v sestavě. Při konfiguraci elektronického formátu vykazování ve výkazu DPH budou použity názvy částek výsledku. Můžete vytvářet a udržovat kódy vykazování DPH na stránce Kódy vykazování DPH. Každý kód je nutné přiřadit rozložení sestavy. Jakmile vytvoříte kódy vykazování DPH, můžete použít kódy v části Nastavení sestavy na stránce Kódy DPH.

Kódy vykazování DPH

Stránka Base amounts and tax amounts of sales tax transactions can be aggregated on reporting codes in the VAT statement (XML tags or declaration boxes). You can set this up by associating sales tax reporting codes for different transaction types for sales tax codes on the Kódy DPH. Následující tabulka popisuje typy transakcí v nastavení sestavy pro kódy DPH. Výpočet zahrnuje transakce pro všechny typy zdrojů s výjimkou DPH.

Typ transakce Popis transakcí a částek pro výpočet v typu transakce
Zdanitelné prodeje Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období/
 • Prodej je domácí (směr daně je DPH na výstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
Prodej bez daně Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Prodej je export (směr daně je Prodej bez DPH).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
DPH na výstupu Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Prodej je domácí (směr daně je DPH na výstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
Zdanitelný prodejní dobropis Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Prodej je domácí (směr daně je DPH na výstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
Prodejní dobropis osvobozený od daně Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Prodej je export (směr daně je Prodej bez DPH).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
DPH na prodejním dobropisu Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Prodej je domácí (směr daně je DPH na výstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
Zdanitelné nákupy Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Nákup je domácí (směr daně je DPH na vstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
Nákup bez daně Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Prodej je import (směr daně je Nákup bez daně).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
DPH na vstupu Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Nákup je domácí (směr daně je DPH na vstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
Zdanitelný nákupní dobropis Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Nákup je domácí (směr daně je DPH na vstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
Nákupní dobropis osvobozený od daně Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Prodej je import (směr daně je Nákup bez daně).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
DPH na nákupním dobropisu Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Nákup je domácí (směr daně je DPH na vstupu).
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
Zdanitelný import Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Směr daně je Použít daň
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
Protiúčet zdanitelného dovozu Stornovaný součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Směr daně je Použít daň.
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
Zdanitelný dovozní dobropis Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • e
 • Směr daně je Použít daň.
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
Protiúčet zdanitelných dovozních dobropisů Stornovaný součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Směr daně je Importní DPH.
 • d
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně < 0.
Importní DPH Součet Základních částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Směr daně je Použít daň.
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.
Zapsat importní DPH na protiúčet Stornovaný součet Částek daně daňových transakcí, který splňuje následující podmínky:
 • Datum transakce je ve vybraném období.
 • Směr daně je Použít daň.
 • Transakce částka základu daně nebo částka daně > 0.

Poznámka

Pro výše uvedenou tabulku se předpokládá, že jsou splněna tato kritéria:

 • Částka základu daně je částka transakce z pole Původ v zúčtovací měně.
 • Částka základu daně je částka transakce z pole Částka daně skutečných prodejů.

Konfigurace modelu ER a formátu výkazu

Elektronické hlášení (ER) můžete použít ke konfiguraci výkazů a sestav a k exportu různých formátů elektronických dat bez nutnosti změny kódu X ++. Další informace:

Prostředky pro výkazy DPH specifické podle zemí

Výkaz DPH pro každou zemi musí splňovat požadavky právních předpisů této země. Existují předdefinované obecné modely a formáty výkazů DPH pro země uvedené v následující tabulce.

Země Doplňkové informace
Rakousko Podrobnosti výkazu DPH pro Rakousko
Belgie
Česká republika Podrobnosti výkazu DPH pro Českou republiku
Estonsko Podrobnosti výkazu DPH pro Estonsko
Finsko
Německo
Itálie Podrobnosti výkazu DPH pro Itálii
Lotyšsko Podrobnosti výkazu DPH pro Lotyšsko
Litva Podrobnosti výkazu DPH pro Litvu
Nizozemsko
Švédsko