Nabídky projektu

Tento článek představuje koncept nabídky projektu, který můžete použít k předložení atraktivní nabídky odběrateli v rámci prvního kroku fáze projektu. Nabídka projektu může obsahovat položky a služby, základní kontaktní údaje, zvláštní obchodní ujednání a slevy, případně daně a příplatky.

Schopnost sledovat, kontrolovat a řídit příležitosti projektových nabídek a objednávek přestavuje důležitou část projektového řízení. Různé nástroje v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations vám mohou s těmito úkoly pomoci. Například správné definice referenčních dat (typy nabídek, původ nabídky, prognóza a pravděpodobnost nabídky) pomáhají analyzovat příležitosti. Tyto nástroje lze využít k uspořádání důvodů, proč byla nabídka projektu úspěšná nebo neúspěšná, a ke zjištění potenciální hodnoty nabídky.

Zadejte do nabídky projektu služby, základní kontaktní údaje, zvláštní obchodní ujednání a slevy, případně odhadované daně a příplatky pro projekt. Můžete také vybrat aktivity nebo úlohy projektu a vytvořit hierarchii a dílčí úkoly. Pro každou aktivitu můžete zadat podrobnosti o načasování a době trvání aktivity a také o dovednostech a zkušenostech, které jsou požadovány pro pracovníky, kteří provádějí aktivitu.

Nabídka projektu je nezávazný odhad práce, která musí být provedena. Pokud jsou ale informace zkopírovány do nabídky projektu, který je přidružený k projektové smlouvě, stanou se tyto informace součástí závazné smlouvy mezi dvěma stranami.

Pokud odběratel schválí nabídku projektu, můžete zkopírovat informace do nabídky projektu pro projekt. Můžete také současně zkopírovat informace o nabídce projektu do prognózy projektu.