Funkce kontaktního střediska

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Tento článek obsahuje přehled o prodejní funkci kontaktního střediska v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Retail.

Dynamics 365 for Retail podporuje také kontaktní střediska jako typ maloobchodní sítě. V kontaktním středisku pracovníci zpracovávají zakázky od odběratele telefonicky a vytvářejí prodejní objednávky. Funkce kontaktního střediska obsahuje funkce, které slouží k usnadnění telefonních objednávek a odběratelského servisu během celého procesu splnění zakázek. Například mohou pracovníci kontaktního střediska přímo zadat informace o platbách do prodejní objednávky a před odesláním objednávky mohou zobrazit podrobný přehled nákladů a plateb. Pracovníci mají také možnosti pro kontrolu cen a přístup k různým datům o odběratelích, produktech a cenách ze stránky Prodejní objednávka. Kontaktní střediska mají navíc také rozšířenou funkci ke sledování stavu historie a objednávek. Každé kontaktní středisko může mít vlastní uživatele, platební metody, cenové skupiny, finanční dimenze a způsoby dodání. Tyto možnosti lze nakonfigurovat při vytváření kontaktního střediska. Kromě toho můžete využít stránku Kontaktní středisko pro povolení nebo zakázání následujících skupin funkcí, které jsou jedinečné pro kontaktní střediska:

  • Dokončení objednávky – tato skupina obsahuje funkce, které se vztahují k platbám a dokončení objednávek na stránce Prodejní objednávka.
  • Směrovaný prodej – tato skupina obsahuje funkce, které souvisejí se zdrojovými kódy, skripty a požadavky na katalog.

Jakmile povolíte tyto funkce v nastavení kontaktního střediska, budou k dispozici na stránce Prodejní objednávka pro uživatele, kteří jsou přiřazeni ke kontaktnímu středisku. Většina těchto funkcí vyžaduje před použitím další konfiguraci. Předtím, než mohou uživatelé vytvářet objednávky kontaktního střediska, je nutné přidat tyto uživatele do kontaktního střediska jako uživatele kontaktního střediska. Tento krok umožňuje konfiguraci a funkce kontaktního střediska pro konkrétní kanály. Zde je několik příkladů funkcí, které se zpřístupní:

  • Řízený prodej nabízí možnosti konfigurace pro skripty prodeje po telefonu a obrázky produktů k nápovědě pro agenty při příjmu objednávek.
  • Objednávky nelze dokončit, dokud agent nezaznamená alespoň jednu platební metodu.
  • Lze konfigurovat pravidla pro navyšovací a křížový prodej a vyzývat agenty k nabízení konkrétních produktů odběrateli.
  • Prodejní agenti mohou zaznamenat zdrojový kód katalogu, ze kterého zákazník objednává.
  • Prodejní agenti mohou do objednávky přidat kupóny prodejce.
  • Prodejní agenti mohou prodávat dlouhodobé programy.
  • Objednávka může být ručně nebo automaticky pozastavena, pokud je nutné zjišťování dalších informací předtím, než bude možné objednávku zpracovat.