Definovat slevy specifické pro kanál

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Maloobchodní prodejci často nastavují různé slevy v různých kanálech. Toto téma popisuje koncepty, které je nutné znát k vytvoření slevy pro konkrétní kanál.

Slevy specifické pro kanál

Maloobchodní prodejci často nabízejí různé slevy v různých kanálech. Činí tak z důvodu přizpůsobení místním tržním podmínkám nebo v rámci konkurenčního souboje s jinými maloobchodními prodejci.

Microsoft Dynamics 365 for Retail používá k definování slev specifický pro kanál různé cenové skupiny. Cenové skupiny lze přiřadit následujícím entitám (jedné entitě nebo více entitám): kanály, katalogy, umístění a věrnostní programy. V tomto článku jsou popsány kanály, ale stejné principy se týkají také slevových katalogů, slev podle umístění a věrnostních slev.

Cenové skupiny

Cenové skupiny

Ve výše uvedeném diagramu je znázorněn vztah mezi entitami, které mohou být v transakci (kanál, katalog, umístění, odběratel, věrnostní karta), a různými typy slev, které lze konfigurovat. Ke všem transakcím dochází v kanálu, takže přítomnost kanálu v transakci je zaručena. Zbývající entity jsou volitelné. Na všech stránkách hlavních dat se nachází odkaz na související stránku cenové skupiny, na které si můžete prohlédnout cenové skupiny a v případě potřeby přidat další. Cenová skupina se používá k propojení čtyř typů entit se slevami, úpravami cen a obchodními smlouvami. Doporučujeme, abyste si naplánovali princip, jakým budete cenové skupiny pojmenovávat, aby se vám dobře spravovaly. Jednou z možností je použít písmeno či číslo jako předponu nebo příponu, podle které bude možné rozlišit různé typy. Název ve formátu „1-xxxxx“ může například odkazovat na cenové skupiny pro kanály a název ve formátu „2-xxxxx“ na cenové skupiny pro katalog. Existují čtyři stránky s dotazy – každá z nich je zaměřená na maloobchodní entity, které mohou mít přidrženy slevy.

  • Cenové skupiny maloobchodní sítě– Na této stránce je uveden seznam kanálů a slev propojených pro každou cenovou skupinu.
  • Skupiny katalogových cen– Na této stránce je uveden seznam katalogů a slev propojených pro každou cenovou skupinu.
  • Věrnostní cenové skupiny– Na této stránce je uveden seznam věrnostních programů a slev propojených pro každou cenovou skupinu.
  • Cenové skupiny umístění– Na této stránce je uveden seznam umístění a slev propojených pro každou cenovou skupinu.

Příklad nastavení slevy pro kanál

Na následujícím příkladu jsou znázorněny úkoly zahrnuté do nastavování slevy pro kanál.

  1. V tomto příkladu máte kanál nazvaný Houston a chystáte se vytvořit novou slevu nazvanou Zpět do školy.
  2. Vzhledem k tomu, že strategie cen a slev zahrnuje možnost slev pro kanál, při vytvoření kanálu vždy vytvoříte cenovou skupinu specifickou pro kanál.
  3. Máte cenovou skupinu Houston-CS, která je přiřazena ke kanálu Houston.
  4. Po vytvoření nové slevy Zpět do školy je nutné kliknout na tlačítko Cenové skupiny v horní části stránky Sleva. Otevře se stránka Skupiny slevových cen. Poté klikněte na tlačítko Nový a vyberte cenovou skupinu Houston-CS.
  5. Nyní můžete povolit slevu a zadat ji do kanálu.

Další zdroje

Úpravy ceny a slevy