Vítá vás aplikace Dynamics 365 for Retail

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Microsoft Dynamics 365 for Retail je komplexní maloobchodní řešení, které zajišťuje sjednocené obchodování napříč všemi prodejními kanály. Zahrnuje prodeje, mobilitu, zpravodajství a produktivitu, které obchodníkům a pracovníkům pomáhají dosahovat lepších výsledků způsobem využívajícím především cloudová úložiště a mobilní zařízení. Modul Retail nabízí rozsáhlou podporu pro provoz celé řady obchodních procesů, jako jsou možnosti nákupu, skladů a správa prodejních kanálů. Poskytuje také dokonalé zkušenosti uživatelům napříč všemi styčnými body.

Poznámka

Dynamics 365 for Retail se úzce vztahuje k aplikacím Dynamics 365 for Finance and Operations a Dynamics 365 for Talent. Stejné funkce se mohou objevit ve všech třech produktech. Proto bude v tématech, která primárně souvisí s modulem Retail, název produktu Microsoft Dynamics 365 for Retail; v tématech, která primárně souvisí s hlavním produktem (Finance and Operations, pak bude název produktu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. A v tématech, která primárně souvisí s lidskými zdroji, bude název produktu Dynamics 365 for Talent.

V levém podokně vyberte funkční oblast, o které se chcete dozvědět více.

Správa kanálu

Při nastavování prostředí modulu Retail budete rozhodovat, jak definovat a konfigurovat své obchody. Mohou sem patřit kamenné obchody, online obchody nebo kontaktní střediska.

Každý maloobchod může mít vlastní způsoby platby, způsoby dodání, cenové skupiny, účty příjmů a výdajů a zaměstnance. Po vytvoření svého maloobchodu vytvoříte sortiment produktů, které má obchod obsahovat. Můžete také definovat ceny specifické pro obchod a slevy, které se uplatňují u produktů dostupných v obchodě.

Vytváření klientely a loajality

Potřeby zákazníků se neustále mění. Musíte dokázat rychle a efektivně reagovat na změny v nákupních návycích a trendech, abyste se mohli zaměřit na nové zákazníky a být pro ně atraktivní, ale abyste současně dokázali uspokojit svou stávající bázi zákazníků.

Zákazníci navíc mají spousty možností, jak získat, co chtějí, když to chtějí, a za cenu, která jim vyhovuje. Abyste si zachovali loajalitu zákazníků, používáte personalizovaná oznámení a nabídky, které usnadňují nakupování.

Hardware a periferní zařízení

Produkty Retail Modern Point of Sale (MPOS) a Cloud POS mohou využívat celou řadu hardwarových periferních zařízení. Oba tyto produkty nabízejí více rozhraní a možností nasazení, které vám pomohou s různými obchodními scénáři.

Simulátor periferních zařízení pro modul Retail zahrnuje virtuální simulátor periferních zařízení a simulátor POS. Virtuální simulátor periferních zařízení primárně podporuje testování scénářů, které obvykle vyžadují fyzická periferní zařízení POS. Simulátor POS umožňuje testování kompatibility fyzických periferních zařízení v modulu Retail bez nutnosti nasazení klienta POS.

Intelligence

Pokročilá analytika přináší výkonné možnosti strojového učení do maloobchodních výzev a umožňuje prediktivní, optimalizované a personalizované vhledy, které pomáhají zajistit růst a ziskovost. Modul Retail umožňuje poskytovat vizuální sestavy o každém zařízení, ať online, nebo offline. Dále můžete zákazníkům pomoci rozpoznat produkty a služby, které odpovídají jejich potřebám, ještě před zakoupením.

Monitorování a diagnostika

Modul Retail umožňuje monitorovat výkon prodejů a marží v reálném čase napříč rozdílnou organizační hierarchií.

Prodej

Než bude možné nabídnout produkty k prodeji ve vaší maloobchodní síti, budete muset vytvořit a nastavit produkty v modulu Retail. Pokud chcete vytvořit produkty, definujte vlastnosti produktu a atributy a přiřaďte produkty k hierarchiím kategorií maloobchodu. Pokud chcete zpřístupnit produkty pro vaše maloobchodní kanály a přidat je do aktivního sortimentu, musíte produkty uvolnit pro právnické osoby, kde jsou k dispozici.

Můžete provést úpravy cen produktů a také nastavit slevy, které jsou použity pro položky řádku nebo transakce na POS, v prodejní objednávce kontaktního střediska nebo v online objednávce.

Ukládání operací a POS

MPOS je aplikace POS pro počítače, tablety a telefony. Prodavači mohou zpracovávat prodejní transakce a objednávky odběratelů, vykonávat činnosti získávání klientů a provádět každodenní operace a řízení zásob pomocí mobilního zařízení kdekoliv v obchodě, stejně jako na elektronických pokladnách. Cloud POS je verze programu POS pro prohlížeč, kterou lze spustit prostřednictvím jakéhokoliv standardního prohlížeče.

Budete nastavovat několik komponent k definování vztahů mezi obchodem, POS pokladnami v rámci obchodu a maloobchodními periferními zařízeními, které tyto pokladny používají pro zpracování transakcí. Budete také definovat vlastnosti konkrétní instance POS. Tyto vlastnosti zahrnují hardwarový profil nebo nastavení maloobchodního periferního zařízení, které bude použito na pokladně, obchod, ke kterému je pokladna namapována, vizuální prostředí uživatele, který se k dané pokladně přihlásí, a funkce, které jsou v pokladně povoleny. Rovněž určíte, zda může pokladna pracovat v odpojeném nebo offline stavu.

Přizpůsobení a správa prostředí modulu Retail

Pokud jste byli požádáni o přizpůsobení vašeho prostředí nebo pokud zodpovídáte za nasazení a údržbu vašeho systému, seznamte se s konkrétním obsahem pro vývojáře a správce aplikace Retail, stejně jako s obecnějším obsahem.

Další zdroje

Co je nového a na čem se pracuje

Přejděte na Přehled Microsoft Dynamics 365 a zjistěte, jaké nové funkce se vydávají a jaké se chystají.

Blogy

Názory, novinky a jiné informace o aplikaci Retail a jiná řešení naleznete v blogu Microsoft Dynamics 365.

Existuje mnoho příspěvků o aplikaci Retail na blogu týmu produktu Microsoft Dynamics AX. I když některé z těchto příspěvků byly napsány pro předchozí verzi aplikace Retail, stále se používají stejné koncepty a postupy jsou podobné jako v aktuální verzi.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community Blog představuje pro partnery Microsoft Dynamics jediný zdroj informací o tom, co je nového a co se chystá v rámci MBS Operations.