Nastavení zákaznického věrnostního programu

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Tento článek popisuje, jak nastavit věrnostní program. Věrnostní program může pomoci posílit věrnost odběratele, protože zákazníky odměňuje za nákup produktů v maloobchodech. V aplikaci Dynamics 365 for Retail můžete nastavit jednoduché nebo komplexní věrnostní programy, které platí pro různé právnické osoby v libovolné maloobchodní síti.

Věrnostní funkce

Věrnostní program lze nastavit tak, aby zahrnoval následující možnosti:

  • Nastavte více typů odměn, které ve věrnostních programech nabízíte, a sledujte účast ve věrnostních programech.
  • Nastavte věrnostní programy, které reprezentují různé motivační odměny, které nabízíte. Je možné zahrnout vrstvy věrnostního programu, aby nabízely větší pobídky a odměny zákazníkům, kteří ve vaši obchodech nakupují častěji nebo utrácejí více peněz.
  • Definujte pravidla získávání pro identifikaci aktivit, které zákazník musí provést, pokud chce získat odměny. Můžete také definovat pravidla využití a určit, kdy a jak může zákazník odměny uplatnit.
  • Vydávejte věrnostní karty z maloobchodní sítě, která se účastní vašich věrnostních programů, a propojte jeden nebo více věrnostních programů, kterých se mohou odběratelé zúčastnit. Můžete také propojit záznam zákazníka na věrnostní kartu tak, aby zákazník mohl sbírat dohromady věrnostní body z více karet a uplatňovat je.
  • Ručně upravte věrnostní karty nebo převeďte zůstatek věrnostních odměn z jedné karty na druhou za účelem uložení bodů nebo odměnění zákazníka.

Nastavení věrnostních programů

Je nutné nastavit několik součástí, aby bylo možné funkci věrnostního programu v aplikaci Dynamics 365 for Retail. Následující diagram znázorňuje věrnostní součásti a jejich vzájemný vztah. Nastavení věrnostního procesního toku

Věrnostní komponenty

V následující tabulce jsou popsány jednotlivé komponenty a jejich použití v rámci nastavení věrnostního programu.

Součást Popis Kde se používá
Nastavení slev (předpoklad) Nastavte slevy, které nabízíte věrným zákazníkům. Například můžete nabídnout 5 % z ceny všech oděvů. Slevy musí být přidány do cenových skupin, aby je bylo možné zahrnout do věrnostního programu. Cenové skupiny jsou jsou přiřazeny věrnostním programům a úrovním věrnostních programů.
Nastavit cenové skupiny (předpoklady) Cenové skupiny se používají k vytváření a správě cen a slev maloobchodních produktů. Nastavte cenové skupiny, které zahrnují slevy pro vaše věrnostní programy. Cenové skupiny jsou přiřazeny k věrnostním programům a úrovním věrnostních programů.
Nastavení kanálů (předpoklad) Maloobchodní kanály jsou obchody, které jsou zapojeny do věrnostních programů, například kamenné obchody, online obchody nebo kontaktní střediska. Maloobchodní kanály je třeba nastavit, než je bude možné přiřadit věrnostním programům. Maloobchodní sítě přiřaďte věrnostnímu programu, pokud je maloobchodní síť zapojen do věrnostního programu.
Nastavení platební metody věrnostního programu (předpoklad) Předtím, než je možné věrnostní kartu použít u pokladny a věrnostní body uplatnit jako součást věrnostního schématu, musíte nastavit způsob platby. Platební metodu věrnostního programu je třeba přidat také do maloobchodní, aby mohli odběratelé uplatnit své věrnostní body jako platbu za produkty. Nastavte způsob platby věrnostního programu a poté přiřaďte způsob platby věrnostního programu maloobchodním kanálům, které jsou do věrnostního programu zapojeny.
Nastavit časové intervaly Časové intervaly umožňují pružné nastavení časového intervalu, který se vztahuje na úrovně věrnostního programu. Použijte časové intervaly k určení, jak dlouho odběratel může zůstat na úrovni nebo za jakou dobu musí odběratel dokončit aktivitu pro získání nároku na určitou úroveň. Časové intervaly platí, pouze pokud ve věrnostních programech používáte úrovně. Vyberte časový interval vztahující se k úrovni programu a časové intervaly, které se týkají pravidel úrovně programu.
Nastavení bodů odměn Body odměn jsou typy odměn, které odběratelům nabízíte. Body odměny lze uplatnit nebo neuplatnit. Uplatnitelné body odměny lze vyměnit za výrobky. Neuplatnitelné body odměny se používají pro účely sledování a k tomu, aby odběratel mohl přejít na další úroveň ve věrnostním programu. Na body odměn odkazují pravidla úrovně a slouží ke kvalifikaci zákazníka pro určitou úroveň. Body odměn jsou odkazovány také ve schématech věrnostních programů v pravidech získávání a využití. V pravidlech získávání určete odměny, které může odběratel za určité aktivity získat. V pravidlech využití určete odměny, které může odběratel uplatnit.
Nastavení věrnostních programů Věrnostní programy jsou základní věrnostní entitou, kterou nabízíte. Každý věrnostní program může mít také přiřazené úrovně věrnostního programu. Slevy a cenové skupiny jsou přiřazeny k věrnostním programům na úrovni programu nebo na úrovni vrstvy (úrovně). Věrnostní schémata vytvořte pro věrnostní programy. Přiřaďte věrnostní karty pro věrnostní programy. Věrnostní karty lze přiřadit odběrateli. Maloobchodní kanály se mohou zapojit do věrnostních programů přiřazených věrnostním schématům. Zákazník, který je držitelem věrnostní karty, se může zapojit do věrnostních programů, které jsou k dané kartě přiřazeny.
Nastavení věrnostních úrovní a pravidel úrovní Věrnostní úrovně jsou volitelné úrovní, které můžete definovat pro věrnostní programy. Můžete nastavit základní slevy a odměny pro všechny zákazníky, kteří se věrnostního programu účastní, a můžete nastavit další slevy a odměny pro zákazníky, kteří dosáhnou různé úrovně v programu. Pro každou úroveň věrnostního programu, kterou definujete, můžete nastavit pravidla, která zákazníka kvalifikují pro danou úroveň. Můžete také definovat, jak dlouho zákazník může zůstat na této úrovni, až jí dosáhne. Věrnostní úrovně a pravidla věrnostní úrovně jsou definovány ve věrnostních programech. Pokud nedefinujete žádné věrnostní úrovně, všichni odběratelé, kteří se účastní věrnostního programu, se kvalifikují pro slevy, které přiřadíte v cenové skupině věrnostního programu. Pokud definujete věrnostní vrstvy, můžete nastavit pravidla získávání a využití pro věrnostní úrovně ve věrnostním schématu.
Nastavení věrnostních schémat Věrnostní schémata určují pravidla získávání a využití, která se týkají vybraného věrnostního programu. Přiřaďte maloobchodní kanály věrnostnímu schématu a určete, který věrnostní program, pravidla získávání a využití pro maloobchod platí. Věrnostní schéma je přiřazeno k věrnostnímu programu a maloobchodní síti. Stejnému věrnostnímu programu můžete přiřadit více věrnostních schémat a mnoho věrnostních schémat můžete přiřadit několika maloobchodním sítím.
Nastavení věrnostních karet Věrnostní karta opravňuje držitele karty zapojit se do věrnostních programů, které jsou k dané kartě přiřazeny. Věrnostní karty lze vydat anonymně nebo mohou být přiřazeny určitému odběrateli. Můžete zobrazit transakce věrnostní karty pro konkrétní kartu a zobrazit souhrn věrnostních bodů, které byly na kartě nasbírány. Lze vydávat věrnostní karty ze všech maloobchodních sítí. Můžete také ručně upravit věrnostní kartu, aby odběratel mohl přejít na jinou úroveň, přidat věrnostní body nebo převést zůstatek věrnostních bodů z jedné karty na druhou. Věrnostní programy můžete přiřadit věrnostní kartě.

Věrnostní procesy

Následující tabulka popisuje procesy, které je nutné provést k odeslání konfigurací a dat věrnostních programů do obchodů a k načtení transakcí věrnostních programu z obchodů.

Název procesu Popis Název webové stránky
1050 (informace o věrnostním programu) Spuštěním tohoto procesu odešlete data věrnostního programu z aplikace Dynamics 365 for Retail do maloobchodů. Je vhodné naplánovat časté spouštění tohoto procesu, aby data věrnostních programů byla odesílána do všech obchodů. Plán distribuce
Zpracovat věrnostní schémata Spuštěním tohoto procesu lze přidružit věrnostní schémata maloobchodním sítím, ke kterým je přiřazeno věrnostní schéma. Tento proces může být naplánován jako dávkový proces. Tento proces musíte spustit při změně dat konfigurace věrnostních programů, například věrnostních schémat, věrnostních programů nebo bodů věrnostních odměn. Zpracovat věrnostní schémata
Zpracovat věrnostní transakce offline Spusťte tento proces, chcete-li aktualizovat věrnostní karty, aby zahrnovaly transakce, které byly zpracovány offline. Tento postup se použije pouze v případě, že zaškrtnete políčko Získat offline na stránce **Sdílené parametry **maloobchodu, aby bylo možné odměny získat offline. Zpracovat věrnostní transakce offline
Aktualizovat úrovně věrnostních karet Spusťte tento proces, chcete-li vyhodnotit aktivitu získávání odběratele ve srovnání s pravidly úrovně pro věrnostní program a aktualizovat stav úrovně odběratele. Tento proces je nutný pouze v případě, že změníte pravidla úrovně ve věrnostních programech a chcete aktualizovaná pravidla zpětně použít na věrnostní karty, které již byly vystaveny. Tento proces může být naplánován jako dávkový proces nebo pro jednotlivé karty. Aktualizovat úrovně věrnostních karet