Záznamník úloh a nápověda pro POS

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Toto téma popisuje, jak používat záznamník úloh v aplikacích Retail Modern POS (MPOS) a Cloud POS.

Přehled

Záznamník úloh v Retail Modern POS nebo Cloud POS je nové řešení, které nabízí vysokou míru odezvy. Poskytuje flexibilní aplikační programovací rozhraní (API) pro rozšíření a plynulou integraci se spotřebiteli záznamů obchodních procesů. Integrace Záznamníku úloh s nástrojem Modelování podnikových procesů (BPM) ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (https://bpm.lcs.dynamics.com) se posunula kupředu. Proto mohou uživatelé dále vytvářet diagramy pro bohaté obchodní procesy ze záznamů pro analýzu a návrh aplikací.

Architektura

Záznamník úkolů může zaznamenávat akce uživatele v klientovi s přesnou věrností. Každý ovládací prvek je laděný tak, aby upozornil Záznamník úloh o provedení akce uživatele. Ovládací prvek oznámí Záznamníku úloh, že došlo k události, a předá všechny příslušné informace o odpovídající akci uživatele v reálném čase. Z těchto informací může Záznamník úloh zaznamenat typ akce uživatele (například kliknutí na tlačítko, zadání hodnoty nebo navigace) a veškerá data, která souvisí s akcí uživatele (například hodnota a typ vstupních dat, kontext formuláře nebo kontext záznamu). Záznamník úloh zachovává informace s dostatkem detailů k zajištění, že přehrávání nahrávky může provést nahrané akce přímo v pořadí, v jakém je uživatel provedl. (Přehrávání funkce není dosud implementováno v Retail modern POS nebo Cloud POS.)

Základní konfigurace

Pokud chcete zapnout nahrávání úloh v systému POS, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Retail > Nastavení kanálu > Nastavení POS > Pokladny.
 2. Klepněte na registr, pokud chcete povolit záznam úlohy.
 3. Na kartě Registr na pevné záložce Obecné nastavte možnost Povolit záznam úloh na Ano.
 4. Klikněte na možnost Uložit.
 5. Přejděte do nabídky Maloobchodní prodej > Maloobchodní IT > Distribuční plán.
 6. Vyberte úlohu Registry (1090) a klikněte na Spustit.

Vytvoření záznamu

Tento postup slouží k vytvoření nového záznamu pomocí Záznamníku úloh.

 1. Spusťte Retail Modern POS nebo Cloud POS a přihlaste se.

 2. Na stránce Nastavení v části Záznamník úloh klikněte na Otevřít záznamník úloh. Otevře se podokno Záznamníku úloh. Můžete kliknout na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu pro zavření podokna Záznamník úkolů před zahájením nového záznamu. K opětovnému otevření podokna zopakujte krok 2. Podokno Záznamník úloh

 3. Zadejte jméno a popis pro nahrávky a poté klepněte na možnost Spustit. Relace záznamu začne hned po klepnutí na tlačítko Spustit.

Poznámka: Pokud kliknete na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu v době, kdy probíhá nahrávání, podokno Záznamník úloh se zavře, ale relace nahrávání se neukončí. K opětovnému otevření podokna Záznamník úkolů klepněte na tlačítko Nápověda (otazník) v horní části obrazovky.

Otazník

 1. Po kliknutí na tlačítko Spustit záznamník úloh přejde do režimu nahrávání. V podokně Záznamník úloh se zobrazují informace a ovládací prvky, které se vztahují k procesu záznamu.
 2. Proveďte akce, které chcete provést v uživatelském rozhraní Retail Modern POS nebo Cloud POS.
 3. Pokud chcete záznam zastavit, klikněte na Stop.

Možnosti stahování

Po ukončení relace záznamu se zobrazuje několik možností tak, abyste si mohli stáhnout záznam. Možnosti stahování

Uložit do tohoto počítače

K přehrání Průvodce záznamem úloh, správě nahrávky nebo úpravě anotací v nahrávce můžete použít balíček nahrávky. (Tato funkce není dosud implementována v Retail Modern POS nebo Cloud POS.)

Exportovat jako dokument aplikace Word

Nahrávku můžete uložit jako dokument Microsoft Word. Dokument bude obsahovat zaznamenané kroky a snímky obrazovky, které byly zaznamenány.

Uložit jako vývojářský záznam

Nezpracovaný soubor záznamu je užitečný pro scénáře vývojářů, jako je generování testovacího kódu. (Tato funkce není dosud implementována.)

Ovládací prvky pro záznam

Ovládací prvky pro záznam

Zastavit

Pokud chcete relaci záznamu zastavit, klikněte na Stop. Poznámka: Relaci po dokončení nelze restartovat. Proto ověřte, že záznam bude dokončen před ukončením.

Pozastavit

Klepněte na tlačítko Pozastavit pro dočasné ukončení relace záznamu a pokračování v operaci. Kroky provedené po kliknutí na Pozastavit se nezaznamenají.

Pokračovat

Pokud chcete záznam po pozastavení obnovit, klikněte na Pokračovat.

Pořídit snímky obrazovky

Záznamník úkolů může zaznamenat snímky obrazovky uživatelského rozhraní Retail Modern POS při zaznamenávání obchodního procesu. Chcete-li aktivovat funkci pořízení snímku obrazovky, nastavte možnost Zachytit obrazovku na Ano a poté proveďte záznam. Po ukončení záznamu klikněte na tlačítko Zastavit a stáhněte dokument aplikace Word. Dokument bude obsahovat kroky s příslušnými snímky obrazovky.

Poznámka

Funkce zachycení obrazovky není podporována v prostředí Cloud POS.

Počáteční a koncový úkol

Začátek a konec sady seskupených kroků můžete určit pomocí tlačítka Počáteční úkol a Koncový úkol. Kliknutím na Počáteční úkol přidáte krok Počáteční úkol. Potom proveďte kroky, které mají být zahrnuty ve skupině. Po dokončení kroků skupiny klepněte na tlačítko Koncový úkol. Úlohy pomáhají uspořádat vaše postupy. Mohou být vnořeny v jiných úkolech. Tímto způsobem můžete lépe uspořádat příliš dlouhé a složité obchodní procesy.

Přidání poznámek

Poznámka je doplňkový text, který přidáváte do kroku v záznamu. Můžete například použít poznámky k poskytnutí uživateli dalšího kontextu nebo pokynů. Můžete přidat poznámky před nebo za krok. Můžete přidat poznámky k jakémkoli kroku klepnutím na tlačítko Upravit (symbol tužky) napravo od kroku.

Tlačítko Upravit u kroku

Texty a poznámky

V polích Texty a Poznámky můžete přidat text, který by měl být přidružený ke kroku v Průvodci záznamem úloh. Pole Text a Poznámky

Text

Text, který zadáte do pole Text, se zobrazí nad krokem v Průvodci záznamem úloh. Toto místo je vhodné pro text, který si má uživatel přečíst před dokončením kroku.

Poznámky

Text, který zadáte do pole Poznámky, se zobrazí pod krokem v Průvodci záznamem úloh. Aby si uživatel mohl přečíst text poznámky, musí rozbalit text kroku v místním okně. Toto umístění je vhodné pro volitelný materiál ke čtení nebo další informace, které mohou být pro uživatele užitečné, ale uživatel je nevyžaduje pro dokončení akce.

Nápověda v Retail Modern POS a Cloud POS

Chcete-li zobrazovat vlastní záznamy úkolů v podokně nápovědy pro Retail Modern POS a Cloud POS, aby je bylo možné přehrát jako průvodce úkolem nebo zobrazit jako text, je třeba záznamy úkolů uložit do vlastní knihovny BPM a poté aktualizovat systémové parametry nápovědy tak, aby odkazovaly na knihovnu BPM. Další informace naleznete v tématu Připojení systému nápovědy. Nápověda pro Retail Modern POS a Cloud POS prohlledává LCS v reálném čase. Vyhledává ve všech knihovnách BPM, které jsou vybrány v parametrech systému nápovědy aplikace Microsoft Dynamics 365 for Retail a zobrazí příslušné výsledky. Pro přístup do nabídky Nápověda klikněte na tlačítko Nápověda (otazník) v horní části obrazovky a do vyhledávacího pole napište název procesu. Potom klikněte na tlačítko pro vyhledávání.

Tlačítko Nápověda

Po kliknutí na Průvodce záznamem úloh ve výsledcích vyhledávání můžete zobrazit kroky jako téma nápovědy nebo kroky exportovat do wordového dokumentu.

Poznámka

V nápovědě pro Retail Modern POS a Cloud POS se nezobrazují průvodci záznamem úloh v závislosti na tom, v jakém jste formuláři nebo jakou provádíte operaci. Je nutné v poli pro vyhledávání zadat název procesu a poté kliknout na Hledat.