Úprava nákladové ceny množství na skladě

Stránku Úprava zásob na skladě použijte pro úpravu hodnoty nákladů na množství zásob na skladě po spuštění procesu uzávěrky skladu.

Stránku Úprava zásob na skladě můžete použít pro úpravu hodnoty nákladů na množství zásob na skladě po spuštění procesu uzávěrky skladu. Poznámka: Stránku Úprava zásob na skladě otevřete tak, že na stránce Závěrka a oprava vyberete záznam dokončeného procesu uzávěrky skladu a zvolíte možnost Úprava > Na skladě. Příklad: V únoru dojde k následujícím transakcím:

    1. únor: Finanční příjem zásob v množství 2 kusů v hodnotě 10,00 USD.
    1. únor: Finanční příjem zásob v množství 1 kus v hodnotě 13,00 USD.
    1. únor: Finanční výdej zásob v množství 1 kus a s průběžnou průměrnou cenou 11,00 USD.

Pro tuto položku byl nastaven skladový model podle metody FIFO a uzávěrka skladu byla provedena k 28. únoru. Finanční transakce výdeje v hodnotě 11,00 USD bude vyrovnána s finančním příjmem datovaným k 1. únoru a dále bude provedena úprava v hodnotě 1,00 USD. Následující skladové příjmy pak budou obsahovat otevřená skladová množství:

    1. února: Množství 1 s náklady 10,00 USD
    1. února: Množství 1 s náklady 13,00 USD

Chcete-li nastavit náklady těchto dvou položek na 15,00 USD, upravte pomocí možnosti úpravy množství na skladě k poslední uzávěrce skladu otevřené množství na skladě. Poznámka: Datem zaúčtování transakce úpravy množství na skladě bude datum poslední uzávěrky skladu. Toto datum nelze změnit.