Fyzické a finanční aktualizace

Toto téma poskytuje přehled typů transakcí, které zvyšují nebo snižují skladové množství.

Skladové transakce lze fyzicky nebo finančně aktualizovat v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Některé typy fyzických a finančních transakcí zvyšují skladové množství, zatímco jiné je snižují.

Fyzické zvýšení

Při zaúčtování fyzické transakce se záznam transakce nachází ve stavu Přijato. Skladové množství fyzicky zvyšují následující transakce:

 • příjem nákupní objednávky,
 • prodejní objednávka – vrácení dodacího listu,
 • ohlášení výrobní zakázky jako dokončené,
 • vedlejší produkt na výdejce výrobní zakázky.

Finanční zvýšení

Při zaúčtování finanční příjmové transakce se záznam transakce zvyšující množství nachází ve stavu Koupeno. Skladové množství finančně zvyšují následující transakce:

 • Faktury dodavatele
 • faktura nákupní objednávky pro vrácení,
 • náklady výrobní zakázky,
 • skladové deníky s kladným množstvím, jako je například pohyb, ztráta a zisk, inventura, kusovníky a převod.

Transakce, které zvyšují množství

Transakce zvyšují množství jsou zaúčtovány podle klouzavého průměru nákladové ceny. Aplikace Dynamics 365 for Finance and Operations vypočítá průběžnou průměrnou nákladovou cenu založenou na cenách jednotlivých transakcí pro jednotlivé dimenze zásob, které jsou finančně sledovány. Informace o průběžných průměrných nákladových cenách naleznete v tématu Průběžné průměrné nákladové ceny.

Transakce, které snižují množství

Aplikace Finance and Operations používá vypočtený klouzavý průměr nákladové ceny, když je transakce snižující množství zúčtována, bez ohledu na to, který skladový model je k těmto zásobám přiřazen. Transakce snižující množství nesmí být označeny pro jinou transakci před zaúčtováním. Je-li fyzické množství na skladě záporné, aplikace Finance and Operations použije náklady zásob definované pro danou položku na stránce Zboží. Poznámka: Je-li povolena funkce několika pracovišť, náklady budou představovat náklady na zásoby definované pro pracoviště na stránce Výchozí nastavení objednávky.

Fyzické výdeje vs finanční výdeje

Při zaúčtování transakce fyzického výdeje se záznam transakce nachází ve stavu Odečteno. Mezi fyzické výdeje patří následující transakce:

 • výrobní zakázka - deník výdejek,
 • prodejní objednávka – dodací list,
 • nákupní objednávka – vrácení dodacího listu.

Při zaúčtování finanční transakce se záznam transakce nachází ve stavu Prodáno. Mezi finanční výdeje patří následující transakce:

 • Ukončení výrobní zakázky
 • faktura prodejní objednávky,
 • Vrácení faktury dodavatele
 • skladové deníky se záporným množstvím, jako je například pohyb, ztráta a zisk, inventura, kusovníky a převod.

Transakce snižující množství jsou zaúčtovány podle klouzavého průměru nákladové ceny. Proces uzávěrky skladu je tedy vyžadován pro vyrovnání výdejových transakcí příjmovými transakcemi podle modelu zásob, která je přiřazen jednotlivým položkám.