Přehled doručení

Toto téma obsahuje informace o funkci Přehled doručení. Stránka Přehled doručení je součástí této funkce a poskytuje přehled všech položek, které jsou očekávány jako příchozí položky.

Stránka Přehled doručení uvádí přehled všech očekávaných příchozích položek. Zobrazuje také doručení, která mohou být inicializována na základě přehledu. Toto téma se zaměřuje na proces příjmu.

Obchodní scénář

Předpokládejme následující scénář v příchozích procesech.

Obchodní scénář

Marek, přijímající pracovník, chce vědět, co má být přijato na aktuální den. Na stránce Přehled doručení může Marek získat přehled aktuálních úkolů a hrubý odhad množství, objemu, hmotnosti, různých typů objednávek atd. Později je dodávka doručena do jednoho vstupního překladiště a Marek přijme přehled její přehled. Na stránce Přehled doručení může Marek provádět následující úlohy:

 • Identifikujte odpovídající příjem objednávky a zaregistrujte příjem jako Probíhá. Řádky, které jsou vyžadovány pro provedení registrace, jsou automaticky generovány a příjem lze sledovat, přestože transakce ještě nebyly zaúčtovány jako Registrované.
 • Přejděte na vhodnou deníkovou referenci doručení (tj. deník Doručení zboží nebo Vstup výroby) a určete deníky, které jsou připraveny na aktualizaci potvrzení produktu.

Stránka Přehled doručení

Chcete-li otevřít stránku Přehled doručení, klikněte na možnost Řízení zásob > Příchozí objednávky > Přehled doručení. Můžete zobrazit seznam objednávek, které mají být přijaty. Přehled je rozdělen do záhlaví a řádků. Informace v záhlaví jsou seskupeny podle typu objednávky, očekávaného data převzetí a cíle dodávky. Když je vybraný řádek záhlaví pro doručení, všechny řádky podrobností, které se vztahují k odkazu příjemky, jsou vybrány pro doručení v části podrobností řádku na stránce. Po zaúčtování všech souvisejících řádků deníku souvisejících se tyto informace nezobrazí.

Profily přehledu doručení

Stránka Přehled doručení uvádí přehled položek, u kterých se očekává doručení, a datum, kdy mají být doručeny. V rámci procesu doručení lze použít více sad osobních nastavení. Jednotliví uživatelé mohou definovat své vlastní nastavení na stránce Profily přehledu doručení.

Nastavení doručení zboží

V našem příkladu chce Marek nastavit nový počítač v místě, které bude použito k příjmu hotových výrobků, které pocházejí z výroby na pracovišti 1. Na stránce Profily přehledu doručení Marek vytvoří nové nastavení s názvem Výroba na pracovišti 1 a určí následující nastavení.

 1. Na pevné záložce Možnosti doručení ve skupině polí Rozsah skupiny zadejte informace o denním intervalu a skladech, které chcete zahrnout do přehledu.
 2. Na pevné záložce Možnosti doručení ve skupině polí Deník zadejte přijímací sklad, umístění a název deníku (doručení položky/vstup do výroby).
 3. Na pevné záložce Podrobnosti dotazu na doručení ve skupině polí Pracoviště v poli Omezit na pracoviště zadejte pracoviště pro omezení zobrazení v oblasti přehled.
 4. Na pevné záložce Podrobnosti o dotazu na doručení ve skupině polí Zobrazené typy transakcí, nastavte možnost Výrobní zakázky na Ano.
 5. Na pevné záložce Podrobnosti o dotazu na doručení ve skupině Různé skupiny, nastavte možnost Aktualizovat při spuštění na Ano, pokud má při spuštění být automaticky aktualizováno zobrazení. Nastavte možnost Aktualizovat při změně rozsahu na Ano, pokud má být zobrazení automaticky aktualizováno při změně hodnot rozsahu.

V tomto příkladu je hodnota v poli Název profilu přehledu doručení na pevné záložce Možnosti doručení stránky Přehled doručení nastavena na Výrobní pracoviště 1.

Předpoklady pro deníky doručení

Pro automatické vytváření deníků doručení ze stránky Přehled doručení je nutné definovat příslušné informace ve skupině polí Deník na pevné záložce Možnosti doručení.

 • Při vytváření nového deníku je nutné zadat název deníku.

Zadání názvu deníku

 • Pokud zadáte hodnoty do polí Sklad a Umístění, použijí se tyto hodnoty na řádcích deníku. Pokud hodnoty nezadáte, systém použije hodnoty z dimenze, která je určena ve skladových transakcích.

Položky, které byly přijaty z jednoho očekávaného příjmového dokladu

Na pevné záložce Příjmy Marek vybere řádek a klikne na Zahájit doručení. Automaticky jsou vybrány všechny související řádky, které jsou v určeném rozsahu a které mají množství k registraci. Je generován deník doručení položek, který obsahuje shodu mezi očekávaným příjmovým dokladem a deníkem. Množství se inicializuje automaticky na všech řádcích, které jsou vytvořeny.

Položky, které byly přijaty z více než jednoho očekávaného příjmového dokladu

Na pevné záložce Příjmy Marek vybere více řádků a klikne na Zahájit doručení. Je generován deník doručení položek, který obsahuje shodu mezi všemi očekávanými objednávkami doručení a deníkem. Všechny řádky jsou vytvořeny v jednom záhlaví deníku doručení položky a množství se inicializuje automaticky.

Příjem položek z jedné nebo více očekávaných objednávek příjmu

Zobrazit informace

Pro získání přehledu očekávaných příjmů v datovém intervalu Marek zadá následující informace do polí na pevné záložce Možnosti doručení na stránce Přehled doručení a potom klikne na tlačítko Aktualizovat pro aktualizaci zobrazení:

 • Název profilu přehledu doručení: Dotaz
 • Zobrazit řádky: Všechny
 • Dny zpětně. (Prázdné)
 • Dny dopředu: 0
 • Sklady: GW, MW

Marek může zobrazit následující informace:

 • Všechny související příjmové doklady do systémového data a nekonečný počet dnů zpět od něj (interval InventTrans.StatusDate) a příjemky pro sklad GW a MW, bez ohledu na stav.
 • Podrobné informace o řádku pro více než jednu objednávku. Marek může vybrat několik řádků záhlaví přehledu a klepnutím na tlačítko Zobrazit všechny vybrané zobrazit všechny podrobné informace o odpovídajícím řádku pro všechny vybrané objednávky.
 • Informace o konkrétní nákupní objednávce. Aby se zobrazily pouze informace, které souvisí s určitým referenčním číslem v přehledu, může Marek zadat číslo účtu v poli Číslo účtu a číslo objednávky v poli Referenční číslo.
 • Přehled úkolů registrace, které mají být splněny pro všechny řádky objednávky, pro něž byl vytvořen deník doručení položky, ale dosud nebyly zaúčtovány. K zobrazení těchto informací může Marek vybrat možnost Probíhá v poli Zobrazit řádky.

Aktualizace deníků

K registraci jednoho nebo více řádků objednávky, které mají být zpracovány může Marek vybrat řádky v mřížce přehledu nebo řádek a pak kliknout na Deníky > Zobrazit doručení z příjemek. Zobrazí se záhlaví doručení položky, odpovídající řádkům. Pro účely aktualizace registrovaných položek na příjmu nákupní objednávky může Marek přejít do záhlaví deníku doručení zboží, které je připravené k aktualizaci. Pro přístup k těmto záhlavím klikne na Deníky > Deníky přípravy příjmu produktu. Zobrazí se všechny řádky záhlaví, které jsou připraveny na aktualizaci příjemky produktu v zadaném rozsahu skladu. (Zobrazené řádky záhlaví nesouvisejí s intervalem dne).

Zahájení registrace doručení

Výběrem více řádků na stránce Přehled doručení může Marek zahájit doručení více než jedné reference příjemky. Když vybere řádek z přehledu příjmů, budou vybrány podrobnosti o příslušném řádku. Existuje-li množství k registraci, bude k dispozici tlačítko Zahájit doručení. Marek může zahájit registraci doručení dvěma způsoby:

 • Může nastavit filtrování stránky tak, aby se zobrazily pouze záznamy splňující specifická kritéria, v poli Odkaz na dodavatele, naskenovat referenční číslo od dodavatele, jako je například čárový kód pro dodací list.
 • V části Přehled nebo podrobnostech stránky Přehled doručení ručně vyberte nebo zrušte výběr záznamů pro registraci doručení. Když potom Marek klikne na tlačítko Zahájit doručení, v deníku doručení položky budou automaticky vytvořeny vybrané záznamy. Záznamy zahrnují informace o řádku a jsou přiřazeny informace o všech jednoznačných polích.

Aktualizace informací o doručení a zpracování příjemky produktu

Po zaregistrování veškerého zboží může vedoucí skladu nebo vedoucí nákupu aktualizovat přijaté položky údaji z příjemku produktu, čímž přidá fyzické náklady. Chcete-li aktualizovat informace o doručení a zaúčtovat příjemku produktu, postupujte následujícím způsobem.

 1. Klikněte na Řízení zásob > příchozí objednávky > přehled doručení.
 2. Na stránce Přehled doručení klepněte na Deníky > Deníky připravené na příjemky produktů pro zobrazení seznamu deníků, které jsou připraveny na aktualizaci příjemky produktu.
 3. Vyberte deníky, které je třeba aktualizovat, a klikněte na Funkce > Příjemky produktu.
 4. Na stránce Zaúčtování zadejte číslo příjemky produktu, pokud již není k dispozici v deníku, a klikněte na tlačítko OK pro zpracování příjemky produktu.

Souhrn

Stránka Přehled doručení může pomoci vedoucímu skladu a pracovníkům skladu dosáhnout přehledu očekávaných prací, které je třeba provést jako součást příchozího procesu. Na této stránce můžete také spustit proces doručení položky k zajištění, že položky budou sledovány v první položce skladu.