Rezervace skladových množství

V tomto tématu jsou popsány různé možnosti, které jsou k dispozici pro rezervaci zásob.

Na konkrétní prodejní objednávku lze automaticky rezervovat skladové množství. To znamená, že rezervované zásoby nemohou být ze skladu odebrány na jiné objednávky, dokud se nezruší rezervace zásob nebo její část.

Důvodů pro rezervaci zásob je několik:

 • První objednané, první dodané, což znamená, že odběratel obdrží dostupné položky ve stejném pořadí, v jakém objednávky zadával.
 • Nedostatek položek z důvodu dlouhého nebo neznámého času dodání od dodavatele. Je možné, že budete muset zajistit, aby byly jistým odběratelům nebo na jisté objednávky dodány první dostupné položky.
 • Někteří odběratelé a jisté typy objednávek mají při dodání přednost.
 • Položky se sériovými čísly a čísly dávek. Některé položky, které byly nebo budou dodány na určité objednávky, lze označit.
 • Zvláště objednané položky, které jsou rezervovány na určité objednávky.
 • Výrobní zakázky. Můžete například označit položky, které se vyrábí nebo upravují na základě specifických objednávek.

Zásoby lze rezervovat automaticky při vytvoření nového řádku objednávky nebo je lze rezervovat ručně na jednotlivých objednávkách. Dále je možné rezervovat zásoby v různých fázích procesu výroby. Lze rezervovat pouze produkty na skladě. Služby rezervovat nelze, protože pro ně neexistuje dostupné množství. Lze rezervovat jak fyzické množství na skladě, tak objednané, ale ještě nepřijaté zásoby. Pokud se rezervuje větší množství než to, které je obsaženo ve skladovém množství, zobrazí se zpráva, že takto vysoké množství nelze rezervovat. Pak lze buď dané množství přesto rezervovat, nebo je možné objednané množství změnit. Množství lze buď rezervovat, nebo změnit. Pokud se rezervuje větší než dostupné množství, bude nedostatek pokryt tehdy, až budou položky k dispozici pro dodání.

Zásady rezervace zásob

Zásady rezervace zásob, které jsou nastaveny na stránce Skupiny modelů položek, stránce Parametry řízení zásob a skladu a stránce Parametry výroby.

Zásady na stránce Skupiny modelů položek

Část Zásady zásob obsahuje následující zásady rezervace.

Zásada rezervace Popis
Řízení FIFO podle data Pokud jste vybrali možnost Řízení FIFO podle data, rezervace zásob se řídí podle data třídění podle principu FIFO. Dávky jsou rezervovány na základě nejbližšího data příjmu položek podle principu první do skladu, první ze skladu (FIFO).
Zpět od data expedice Tato možnost je k dispozici, jen pokud vyberete možnost Řízení FIFO podle data. Vyberete-li Zpět od data expedice, zásoby se rezervují zpětně od požadovaného data expedice podle principu poslední do skladu, první ze skladu (LIFO). Pokud nejsou k dispozici žádné příjmy před datem expedice, použije se rezervace FIFO.
Rezervace prodeje zboží Určuje, zda je rezervace položek ruční nebo automatická. Pokud je rezervace automatická, zásoby se rezervují po vytvoření řádků objednávky. Rezervace je možné porvádět na úrovni čísla položky pro kusovníky (možnost Automatické) nebo pro jednotlivé prvky kusovníku (Možnost Rozpad). Výchozí hodnota pro Rezervace prodeje zboží může být zděděna z parametrů závazků. Na této stránce je hodnota nastavena v poli Rezervace v části Výchozí hodnoty prodeje na kartě Obecné.
Výběr ze stejné dávky Rezervace stejné dávky umožňuje rezervovat zásoby pro řádek prodejní objednávky z jediné dávky zásob. Pokud chcete tuto možnost použít, je nutné nastavit požadavek na konsolidaci na Ano. Pro sledování skupiny dimenzí skupině a skupiny dimenzí úložiště jsou požadována další nastavení. Další informace naleznete v tématu Rezervace stejné dávky pro prodejní objednávku.
Požadavek na konsolidaci Tato možnost je podobná možnosti Výběr ze stejné dávky a slučuje zásobu, která je vyhrazena pro řádky prodejní objednávky do jednoho požadavku.
Řízení FEFO podle data Tato možnost umožňuje rezervaci dávek, které jsou téměř po datu konce platnosti nebo doporučeném datu spotřeby. Je také nutné nastavit hodnotu v poli Kritéria výběru a vybrat buď datum vypršení platnosti nebo datum spotřeby.

Příklad pro volby Řízení FIFO podle data a Zpět od data expedice

V tomto příkladu existují zásoby na skladě pro číslo zboží A pro tři různá čísla dávky.

Č. položky Číslo dávky Množství Datum
A. 1 000 5 2. února 2016
A. 1 001 3 1. ledna 2016
A. 1 002 7 3. března 2016

Prodejní objednávka, která by měla být automaticky rezervována a dodána 4. dubna 2016, rezervuje následující dávku:

 • Pokud není zaškrtnuté políčko Řízení FIFO podle data ani Zpět od data expedice, je rezervována dávka 1000, protože se jedná o dávku s nejnižším číslem.
 • Pokud je zaškrtnuto políčko Řízení FIFO podle data a není zaškrtnuto políčko Zpět od data expedice, je rezervována dávka 1001, protože se jedná o dávku s prvním datem příjmu (FIFO).
 • Pokud je zaškrtnuté políčko Řízení FIFO podle data i Zpět od data expedice, je rezervována dávka 1002, protože se jedná o dávku nejbližší datu expedice prodejní objednávky.

Zásady na stránce parametrů Řízení zásob a skladu

Existují dvě možnosti související s rezervacemi na stránce Parametry řízení zásob a skladu:

 • Možnost Rezervovat objednané položky na kartě Obecné umožňuje rezervovat příjmy zboží, které je objednáno proti výdejům položek v oddílech Pohledávky, Řízení a účetnictví projektů a Řízení výroby. Pokud vyberete tuto možnost, budete moci rezervovat položky, které byly fyzicky přijaty. Jestliže byla příslušná položka nastavena pro přijetí záporného skaldu, nebude mít toto pole žádný význam.
 • Možnost Automatickou rezervovat položky na kartě Přeprava určuje výchozí nastavení, jestliže jsou položky automaticky rezervovány pro převodní příkazy. Výchozí nastavení pro jednotlivé převodní příkazy lze přepsat.

Zásady rezervace zásob na stránce Parametry výroby

Hodnota pole Rezervace na kartě Obecné na stránce Parametry výroby určuje výchozí místo ve výrobním procesu, kdy se mají rezervovat zásoby. Například zásoby je možné rezervovat při plánování práce nebo při zahájení práce.