Zprávy akce

Zpráva opatření je návrh vygenerovaný systémem na změnu existující plánované nebo potvrzené objednávky.

Úvod

Zprávy akcí jsou generovány při výpočtu hlavního plánování jako reakce na změněné požadavky. Na prodejní objednávce, pro kterou jste již vytvořili nákupní objednávku, se mohlo změnit například datum expedice nebo množství, aby byl splněn požadavek. V tomto případě se při výpočtu hlavního plánování vygeneruje jedna nebo více zpráv akcí, aby se aktualizovala nákupní objednávka. Můžete se rozhodnout, zda navržené změny provést.

Můžete nastavit způsob, jakým se zprávy akcí vypočítávají pro skupinu disponibility, kterou připojíte k položce.

Výběr zpráv akcí

Na stránce Skupiny disponibility můžete vybrat zprávy akcí, které má sytém vygenerovat, a skupiny disponibility nebo položky, na které se mají zprávy použít. Vybrat můžete následující zprávy akcí:

Zpráva Popis
Posunout Pokud vyberete tuto zprávu, systém v případě potřeby vygeneruje zprávy akcí, aby se objednávka přesunula na dřívější datum. V poli Doba posunutí můžete nastavit také maximální počet dní mezi příjmem a výdejem bez posunutí.
Odložit Pokud vyberete tuto zprávu, systém v případě potřeby vygeneruje zprávy akcí, aby se objednávka přesunula na pozdější datum. V poli Doba odkladu můžete nastavit také maximální počet dní mezi příjmem a výdejem bez odkladu.
Snížení Pokud vyberete tuto zprávu, výrobní zakázky, nákupní objednávky a jiné příjmové transakce se sníží tak, aby se zabránilo přebytku zásob.
Zvýšit Pokud vyberete tuto zprávu, výrobní zakázky, nákupní objednávky a jiné příjmové transakce se zvýší tak, aby se zabránilo nedostatku zásob.
Odvozené akce Pokud vyberete tuto zprávu, zprávy akce se vytvoří pro odvozené požadavky, jako například akce pro objednávky komponent splňující výrobní požadavek.