Určení verze kusovníku

Pokud má položka při rozpadu poptávky výchozí typ plánované objednávky Výroba, modul plánování najde platnou verzi kusovníku na základě pracoviště.

Dimenze pracoviště je vždy známa a je uvedena v transakci poptávky. K určení použité verze kusovníku se využívá následující proces:

  • Pokud pro položku existuje verze kusovníku definovaná na pracovišti uvedeném v poptávce, bude použit kusovník specifický pro pracoviště.
  • Pokud pro položku neexistuje verze kusovníku definovaná pro pracoviště uvedené v poptávce, bude použit obecný kusovník. Obecný kusovník není vázán na pracoviště a platí pro více pracovišť. Pokud existuje obecný kusovník, bude použit.
  • V případě, že neexistuje žádná obecná verze kusovníku, kterou by bylo možné použít, rozpad poptávky se v tomto bodě zastaví.

Platná verze kusovníku, bez ohledu na to, zda se jedná o specifický kusovník pracoviště nebo obecný kusovník, musí splňovat vyžadovaná kritéria data a množství.