Rozpad verze kusovníku

Tento článek popisuje scénář hlavního plánování, který zahrnuje rozpad verze kusovníku.

Rozpad poptávky verze kusovníku vytvoří poptávku pro každou řádkovou položku kusovníku na konkrétním pracovišti a v určitém skladu (pokud taková možnost existuje). Kusovník určitého pracoviště může mít pro každý řádek definovaný konkrétní sklad. Nastavení dimenzí položky na každém řádku kusovníku dále určuje, zda je zadání skladu povinné. Výsledná poptávka pro každý řádek kusovníku se potom stane výchozím bodem pro další rozpad poptávky. Pro tento scénář hlavního plánování platí následující podmínky:

  • Dimenze pracoviště je povinná a v případě transakce poptávky musí být zadaná.
  • Dimenze pracoviště je konzistentní. To znamená, že pracoviště v poptávce nižší úrovně je stejné, jako pracoviště v původní transakci poptávky.

Následující obrázek ilustruje, jakým způsobem postupuje rozpad poptávky při hlavním plánování. Rozpad poptávky pomocí verze kusovníku

Další zdroje

Hlavní plánování – jak se určuje verze kusovníku

Hlavní plánování a funkce více pracovišť