Hlavní plánování pro disponibilitu pracoviště, povinný sklad

Toto téma popisuje, jak je plánována položka, která má pracoviště jako dimenzi disponibility. Sklad je povinná dimenze.

Pro tento scénář hlavního plánování platí následující podmínky:

  • Dimenze pracoviště je nastavena jako povinná a musí být zadána v transakci poptávky. Toto nastavení nelze změnit.
  • Skladová dimenze je nastavena jako povinná a musí být zadána v transakci poptávky.
  • Dimenze pracovišť je nastavená pro plánování disponibility. Pro disponibilitu lze nastavit také další dimenze. Ty však nejsou ovlivněny funkcí více pracovišť.
  • Skladová dimenze není nastavena pro plánování disponibility. Nabídka a poptávka se tedy vyhodnocuje souhrnně podle pracovišť a případně podle dalších dimenzí nastavených pro plánování disponibility.

Následující obrázek ilustruje postup hlavního plánování. V obrázku jsou odkazy na následující parametry (v popisu je informace, kde je najdete):

  • Je definovaná disponibilita položky. Klikněte na možnosti Řízení informací o produktech > Produkty> Uvolněné produkty. Vyberte položku a poté klikněte na volbu Plán > Disponibilita položky.
  • Pro sklad jsou definovány vztahy doplnění. Klikněte postupně na možnosti Řízení zásob > Nastavení > Rozdělení zásob > Sklady. Na kartě Hlavní plánování se podívejte do skupiny polí Hlavní sklad.
  • Výchozí typ objednávky je nastaven na možnost Výroba, Nákupní objednávka nebo Kanban. Klikněte na možnosti Řízení informací o produktech > Produkty> Uvolněné produkty. Vyberte položku a poté klikněte na volbu Plán > Výchozí nastavení objednávky. Ve formuláři Výchozí nastavení objednávky zkontrolujte pole Výchozí typ objednávky.

Požadavek na disponibilitu skladu pracoviště je povinný

Další zdroje

Hlavní plánování a funkce více pracovišť

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště a skladu, sklad povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště, sklad povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště a skladu, sklad není povinný

Hlavní plánování – jak se určuje verze kusovníku