Hlavní plánování pro disponibilitu pracoviště a skladu, sklad není povinný

Toto téma popisuje, jak je plánována položka, která má pracoviště a sklad, jako dimenze disponibility. Dimenze skladu není povinná.

Pro tento scénář hlavního plánování platí následující podmínky:

  • Dimenze pracoviště je nastavena jako povinná a musí být zadána v transakci poptávky. Toto nastavení nelze změnit.
  • Dimenze skladu není povinná. Sklad může být znám, ale při výpočtu během hlavního plánování se nepoužije.
  • Dimenze pracoviště a skladová dimenze není nastavena pro plánování disponibility. Pro disponibilitu lze nastavit také další dimenze. Ty však nejsou ovlivněny funkcí více pracovišť.

Následující obrázek ilustruje postup hlavního plánování. V obrázku jsou odkazy na následující parametry (v popisu je informace, kde je najdete):

  • Sklad je nastaven na možnost Ruční. Klikněte postupně na možnosti Řízení zásob > Nastavení > Rozdělení zásob > Sklady. Na pevné záložce Hlavní plánování zkontrolujte pole Ruční.
  • Je definovaná disponibilita položky. Klikněte na možnosti Řízení informací o produktech > Produkty> Uvolněné produkty. Zvolte položku a poté v podokně Akce na kartě Plán klikněte na Disponibilita položky.
  • Pro sklad jsou definovány vztahy doplnění. Klikněte postupně na možnosti Řízení zásob > Nastavení > Rozdělení zásob > Sklady. Na pevné záložce Hlavní plánování zkontrolujte skupinu polí Hlavní sklad.
  • Výchozí typ objednávky je nastaven na možnost Výroba, Nákupní objednávka nebo Kanban. Klikněte na možnosti Řízení informací o produktech > Produkty> Uvolněné produkty. Zvolte položku a poté v podokně Akce na kartě Plán klikněte na možnost Výchozí nastavení objednávky. Ve formuláři Výchozí nastavení objednávky zkontrolujte pole Výchozí typ objednávky.

Požadavek na pracoviště a sklad, sklad není

-

Další zdroje

Hlavní plánování a funkce více pracovišť

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště a skladu, sklad povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště, sklad povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště, sklad není povinný

Hlavní plánování – jak se určuje verze kusovníku