Odebrání odlehlých hodnot z historických dat transakcí při výpočtu prognózy poptávky

Tento článek popisuje, jak vyloučit odlehlé hodnoty z historických dat, která se používají k výpočtu prognózy poptávky. Vyloučením odlehlých hodnot můžete zlepšit přesnost prognózy.

Přesnost prognózy můžete zlepšit vyloučením odlehlých hodnot. Tato úloha je volitelná. Přehled procesu:

  1. Klikněte na Hlavní plánování > Nastavení > Prognóza poptávky > Odebrání odlehlé hodnoty. Otevře se stránka Odebrání odlehlé hodnoty, na které můžete pomocí dotazu vybrat transakce k vyloučení.
  2. Vyberte společnost, pro kterou se použije dotaz, a pak zadejte název a popis. Pole Datum dotazu je automaticky nastaveno na aktuální datum.
  3. Zaškrtněte políčko Aktivní, chcete-li vyloučit transakce, které byly nalezeny dotazem, z historických dat. Toto nastavení se projeví při vytváření základní prognózy.
  4. Na stránce Dotaz na odebrání odlehlé hodnoty lze přidat, odebrat a vybrat kritéria, která definují transakce, které budou vyloučeny při výpočtu základní prognózy. Například vyberte konkrétní položku nebo transakci zakázky, kterou chcete vyloučit.
  5. Klikněte na možnost Zobrazit transakce. Stránka Transakce odlehlé hodnoty uvádí seznam transakcí, které splňují kritéria, která jste definovali v dotazu, a které budou vyloučeny z historických dat při výpočtu prognózy poptávky.

Poznámka: Můžete také vytvořit dotaz, který vychází z existujícího dotazu. Vyberte dotaz, který se má kopírovat, a klikněte na možnost Duplikovat. Pole Datum dotazu určuje verzi. Můžete vybrat dotaz, jak je, nebo můžete kliknout na možnost Upravit dotaz, chcete-li změnit kritéria. Volitelně můžete upravit název a popis nového dotazu.

Další zdroje

Úvod do prognózy poptávky

Měření přesnosti prognózy