Použití sledování pro rozpad

V tomto článku je vysvětleno použití sledování k prozkoumání příčin výsledku rozpadu objednávky.

Po povolení sledování můžete zobrazit informace o činitelích, které tvoří výsledek rozpadu určité objednávky. Na následujícím příkladu je znázorněno, jak lze použít informace o sledování:

  • Zobrazit vztahy mezi akcemi na plánovaných objednávkách za účelem optimalizace dodavatelského řetězce a skladových rezervací.
  • Zobrazit vztahy k objednávkám, které již byly schváleny. Můžete se zaměřit na automatické potvrzování odvozených požadavků a přesněji stanovit prioritu objednávky.
  • Simulovat výsledky plánování a určit, zda jsou parametry plánování optimální.
  • Určit způsob, jakým byly pro objednávku určovány informace, jako například data výroby, množství a priority.

Můžete zobrazit podrobnosti o termínech a akcích pro vybranou objednávku. Na stránce Rozpad jsou na kartě Vysvětlení v horním podokně k dispozici informace o sledování. K sledování dochází, když rozložíte objednávku. Sledování objednávky zahájíte kliknutím na možnost Aktualizacea následným označením zaškrtávacího políčka Povolit sledování. Při vyhledávání konkrétních informací v protokolu můžete použít pole Najít text. Výsledky hledání jsou zvýrazněny ve stromové struktuře.

Další zdroje

Hlavní plány