Konfigurační pravidla

Tento článek obsahuje obecné informace o pravidlech konfigurace. Konfigurační pravidla definují vztah mezi položkami v kusovníku pro produkty, které používají technologii konfigurace založené na dimenzích.

Konfigurační pravidla jsou k dispozici při definování modelů konfigurace založené na dimenzích. Konfigurační pravidla se používají k vynucení nebo zakázání kombinace specifických položek v kusovníku. Poté, co byl vytvořen kusovník, a příslušné položky byly přiřazeny k jejich odpovídajícím konfiguračním skupinám, lze definovat jedno nebo více konfiguračních pravidel. Pokud dvě položky patří dohromady, operátor Vybrat slouží k jejich zařazení. Pokud se dvě položky vzájemně vylučují, operátor Zrušit výběr slouží k jejich vyloučení.

Poznámka: Tyto informace se týkají pouze základních produktů, které používají konfiguraci založenou na dimenzích.

Stávající konfigurace nejsou následnými změnami konfiguračních pravidel ovlivněny. Je však důležité tato pravidla stanovit před definováním nové konfigurace nebo je zkontrolovat, jestliže si myslíte, že došlo ke změně pravidel.

Poznámka: Metoda Vybrat znamená, že odvozená konfigurační skupina, číslo položky a konfigurace se vyberou automaticky. Metoda Zrušit výběr znamená, že odvozenou konfigurační skupinu, číslo položky a konfiguraci nelze vybrat.

Viz také

Konfigurace produktu založené na dimenzích