Překlady související s produktem – nejčastější dotazy

Toto téma popisuje, jak spravovat překlady pro produkty, hodnoty dimenze produktu a atributy produktu.

Můžete vytvářet překlady následujících informací souvisejících s produkty:

 • Názvy a popisy produktů.
 • Popisy, popisné názvy a text nápovědy hodnot atributů produktu.
 • Názvy a popisy hodnot dimenze produktu

Informace související s produkty můžete překládat do jakéhokoli jazyka, který je k dispozici ze stránky Překlad textu. Další informace naleznete v následující části Vytvoření překladů pro informace související s produktem.

Kde se můžu podívat na přeložené informace?

Překlad informací o produktu můžete zobrazit v jakémkoli externím zdrojovém dokumentu, jako je faktura, která používá jazyk, kde jsou k dispozici překlady.

Při vytváření překladů produktu postupujte takto:

 1. Klikněte na Řízení informací o produktech > Společné > Uvolněné produkty.
 2. Vyberte produkt a v podokně akcí ve skupině Jazyky klikněte na Překlady.
 3. Na stránce Překlad textu v poli Jazyk vyberte jazyk. Pokud chcete přidat více jazyků, rozbalte pole Jazyk a klikněte na OK.
 4. Ve skupině Přeložený text Zadejte překlad do polí Popis d Název produktu.

Při vytváření překladů atributů produktu postupujte takto:

 1. Klikněte na Řízení informací o produktech > Společné > Uvolněné produkty.
 2. Ve skupinovém rámečku Nastavení klepněte na tlačítko Atributy a klepněte na tlačítko Atributy.
 3. Na stránce Atributy klepněte na Přeložit.
 4. Na stránce Překlad textu v poli Jazyk vyberte jazyk. Pokud chcete přidat více jazyků, rozbalte pole Jazyk a klikněte na OK.
 5. Ve skupině Přeložený text napište překlady do polí Popis, Popisný název a Text nápovědy.

Při vytváření překladů hodnot dimenze produktu postupujte takto:

 1. Klikněte na Řízení informací o produktech > Společné > Uvolněné produkty.
 2. Vyberte produkt a klepněte na možnost Rozměry produktu.
 3. Vyberte jeden z odkazů pro dimenze produktu: Konfigurace, Velikosti, Barvy nebo Styl.
 4. Vyberte hodnotu dimenze a poté klikněte na položku Přeložit.
 5. Na stránce Překlad textu v poli Jazyk vyberte jazyk. Pokud chcete přidat více jazyků, rozbalte pole Jazyk a klikněte na OK.
 6. Ve skupině Přeložený text zadejte překlady do polí Název a Popis.

Je možné přeložit názvy variant produktu?

Varianty produktu, které jsou založené na dimenzích vydaného produktu. Názvy variant produktu jsou založeny na kombinaci hodnot dimenzí. Pokud jsou přeloženy hodnoty dimenze, které jsou přidruženy k variantě produktu, název varianty produktu se zobrazí v přeloženou verzi.

Příklad

Produkt je tričko dodávané v různých velikostech a barvách a názvy variant jsou založeny na následujících údajích:

 • Číslo produktu: #3
 • Dimenze: Velikost a barva
 • Hodnoty velikosti dimenze: malá, střední, velká
 • Hodnoty barvy dimenze: červená, zelená, černá

Název varianty produktu, která je založená na hodnotách dimenze Malá a Červená, je #3:Malá:Červená.

Zákazník chce koupit nějaká malá červená trička a název tričko musí být na faktuře ve francouzštině. Přeložíte hodnoty dimenze Malá a Červená do francouzštiny a název varianty produktu je #3:Petit:Rouge.

Tip
Pokud chcete nastavit upřednostňovaný jazyk odběratele, postupujte takto:

 1. Klikněte na Prodej a marketing > Společné > Zákazníci > Všichni zákazníci.
 2. Kliknutím dvakrát na účet odběratele otevřete formulář Zákazníci. Na kartě Obecné vyberte v poli Jazyk požadovaný jazyk.

Co se stane, pokud má odběratel preferovaný jazyk, pro který není k dispozici žádný překlad?

Pokud pro upřednostňovaný jazyk odběratele nejsou k dispozici překlady, názvy a popisy se zobrazují v globálním jazyce vaší vlastní společnosti.

Lze spravovat současně překlady pro celou řadu hodnot dimenzí?

Hodnoty dimenzí jsou specifické pro produkt a můžete spravovat překlady hodnot dimenzí pro každý výrobek. Pokud ale vytvoříte skupinu hodnot dimenze a přeložíte hodnoty ve skupině hodnot, je správa překladů jednodušší.

Příklad

Společnost vyrábí trička v různých stylech a všechny jsou dostupné ve velikostech Malá, Střední a Velká. Velikosti jsou shromážděny v jedné skupině hodnot dimenzí. Když je přidán nový styl trička, můžete jej přidružit ke skupině hodnot dimenze, která se použije pro velikosti, tak, aby všechny velikosti byly k dispozici pro produkt. Můžete také kdykoli přidat nebo změnit překlady velikostí ve skupině hodnot dimenzí.

Hodnota dimenze přiřazená k produktu prostřednictvím skupiny variant dimenzí musí být spravovaná ze skupiny variant produktu.
Pokud chcete vytvořit skupinu pro hodnotu dimenze, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Nastavení > Skupiny variant.
 2. Vyberte Skupiny velikostí, Skupiny barev nebo Skupiny stylů.
 3. Klepněte na tlačítko Nový a poté zadejte název skupiny do pole Skupina velikostí, Skupina barev nebo Skupina stylů. Kliknutím na Velikosti, Barvy nebo Styly vytvořte řádky pro skupiny.
 4. Na stránce řádků Skupina velikostí, Řádky skupiny barev nebo Řádky skupiny stylů klikněte na Nový a vytvořte velikosti, barvy a styly skupin.

Pokud chcete spravovat překlady hodnot v určité skupině hodnot dimenze, postupujte takto:

 1. Postupujte podle pokynů v předchozím postupu pro vytvoření skupiny hodnot dimenzí k otevření stránky Řádky skupiny velikostí, Řádky skupiny barev, nebo Řádky skupiny stylů.
 2. Klikněte na Překlad textu. Na stránce Překlad textu ve skupině Přeložený text zadejte překlady do pole Název a Popis.

Překlady informací souvisejících s produktem lze spravovat kdykoli. Při aktualizaci překladů pro hodnotu dimenze, která je přidružena k produktu, se aktualizují informace o produktu, bez ohledu na to, zda má produkt transakce.