Atributy dávky

Toto téma popisuje informace o atributech dávky. Atributy dávky umožňují charakterizovat suroviny a hotové výrobky, které vytvářejí skladové dávky. Toto téma rovněž vysvětluje postup přiřazení atributů dávky a způsob, jakým je můžete vyhledat při rezervaci dávek.

Atributy dávky umožňují charakterizovat suroviny a hotové výrobky, které vytvářejí skladové dávky. Atributy dávky se mohou lišit v závislosti na celé řadě faktorů (například na podmínkách prostředí, na kvalitě surovin použitých při výrobě dávky nebo na výsledku dokončených produktů). Počet a typy použitých atributů dávky se mohou výrazně lišit také mezi různými odvětvími. Zde jsou dva příklady použití atributů dávky:

  • V mlékárenském průmyslu může mít mléko jako surovina pro výrobu sýra například atributy udávající obsah tuku a hmotnostní procento. Sýr vyrobený z mléka může mít další atributy, například podíl sušiny a stáří.
  • V ocelářském průmyslu může mít vyráběná ocel například atributy udávající procentuální obsah hořčíku, stříbra a zinku.

Pro zjednodušení správy počtu a typů atributů můžete použít skupiny atributů dávky. Tímto způsobem nemusíte přidávat jednotlivé atributy zvlášť.

Přiřazení atributů dávky

Atributy dávky se přiřazují k jednotlivým produktům, které jsou zahrnuty do skladových dávek nebo jsou přiřazeny k produktům, které jsou asociovány s konkrétními odběrateli. Před přiřazením atributu dávky na úrovni odběratelů je nutné přiřadit je na úrovni produktu. Výrobek musí mít dimenze dávky nastavené na Aktivní ve skupině sledování dimenze. Pokud chcete přiřadit atribut dávky k jednotlivým produktům, použijte stránku specifickou pro produkt. Je-li atribut specifický pro produkt odběratele, použijte stránku specifickou pro odběratele. Po přidání atributu k produktu se také definují další parametry. Několik příkladů:

  • Minimální a maximální rozsah pro atribut typu Celé číslo nebo Zlomek.
  • Akce tolerance pro atribut typu Celé číslo nebo Zlomek. Pokud hodnota atributu spadá mimo rozsah minima a maxima, akce může být upozornění nebo chybová zpráva.
  • Cílová hodnota základního atributu. Tato hodnota je optimální hodnota atributu a platí pro všechny typy atributů.

Lze otevřít stránky pro produkty, které vyberete na stránce Uvolněné produkty v modulu Řízení informací o produktu. Po přiřazení atributů dávky k produktu můžete přiřadit specifické hodnoty k atributům na stránce Atributy skladové dávky.

Rezervace dávek

Atribut dávky můžete vyhledat, pokud rezervujete dávku pro prodejní objednávku s cílem naplnit objednávku odběratele, nebo vydáváte dávky pro výrobní zakázku. Hledání pomáhá vyhledat skladovou dávku, která obsahuje produkt, který má požadovaný atribut dávky. Po nalezení jedné nebo více dávek je možné rezervovat produkt pro původní řádek skladové transakce.