Funkce návrháře kusovníku

Toto téma popisuje, jak můžete na stránce Návrhář kusovníku navrhnout a používat stromové struktury pro kusovníky (BOM). Kliknutím na možnost Nastavení můžete vybrat různé konfigurace a určit, které informace mají být zobrazeny v rámci jednotlivých liniích stromu.

Otevřete-li stránku Návrhář Kusovníku ze stránky Uvolněné produkty, zobrazí se na ní hierarchie kusovníků (BOM), které jsou aktivní a schválené pro vybranou položku, výchozí objednací web položky a skutečné datum.

Kliknutím na tlačítko Filtr změňte počáteční výběr v zobrazení. Nastavením principu zobrazení na možnost Vybrané/Aktivní nebo Vybrané můžete vybrat jednotlivé verze kusovníku nebo postupu pro použití v zobrazení. Můžete vybrat neschválené a neaktivní verze kusovníku pro zobrazení či správu v návrháři kusovníku.

Poznámka: Otevřete-li návrhář kusovníku ze stránky seznamu Kusovníky, nezobrazí se informace o postupu. V současné době je výběr verze kusovníku nebo postupu vlastností verze kusovníku a postupu a platí pro všechny instance návrháře kusovníku.

V následujících částech naleznete popis funkcí, které jsou k dispozici na různých kartách návrháře kusovníku.

Analýza struktury kusovníku pomocí návrháře kusovníku

Návrhář kusovníku má dvě části:

 • Stromové zobrazení struktury kusovníku.
 • Oddíl podrobností zobrazující podrobnosti o vybraných datech. Při výběru uzlu ve stromovém zobrazení se pevné záložky v části Podrobnosti aktualizují na základě daného uzlu:
  • Podrobnosti řádku kusovníku – zobrazí podrobnosti o řádku kusovníku, který je vybrán ve stromovém zobrazení.
  • Data položky – zobrazí podrobnosti hlavní položky nebo položky, která se používá ve vybraném uzlu. Můžete kliknout na Upravit uvolněný produkt a upravit vybranou položku.
  • Kusovník – zobrazí záhlaví kusovníku, který souvisí s vybraným uzlem.
  • Postup – zobrazí záhlaví postupu, který souvisí s vybraným uzlem.
  • Operace postupu – zobrazuje přehled operací daného postupu. Pokud je vybrán řádek kusovníku, který je přiřazen k určité operaci, operace je označena jako Komponenta potřebná v operacích.

Výběr kusovníku a postupu

Filtr, který je použit pro kusovník a postup se zobrazí v záhlaví návrháře kusovníku. Filtr lze změnit pomocí dialogového okna Filtr. Pole tohoto dialogového pole jsou popsána v následující tabulce.

Pole Popis
Dimenze produktu Pokud je vybraný hotový produkt základním produktem, můžete u hlavního výběru definovat aktivní dimenze produktu. Poznámka: Pokud otevřete návrhář kusovníku pro produkt, který není základní, v dialogovém okně Filtr nebude možné vybrat žádné dimenze produktu.
Lokalita Změňte pracoviště pro které je zobrazen strom kusovníku. Výchozí pracoviště je výchozím skladovým pracovištěm dokončené položky.
Pravidlo zobrazení Vyberte princip zobrazení verze, který se vztahuje na aktuální strukturu kusovníku a na aktuální postup:
 • Je-li pro princip nastavena hodnota Aktivní nebo Vybrané/Aktivní, je nalezena verze postupu nebo kusovníku pro toto datum.
 • Je-li pro princip nastavena hodnota Vybrané/Aktivní nebo Vybrané, můžete vybrat verzi kusovníku nebo verzi postupu kliknutím na položky Kusovník> Verze kusovníku nebo Postup > Verze postupu.
Datum verze Zadejte datum verze pro kusovník a postup. Pomocí dané verze lze identifikovat verzi kusovníku, která má být použita pro určité datum, jak je určeno daty verze v nastavení verze kusovníku.
Od množství Filtrovat verze můžete výběrem specifika z množství. Nastavíte-li hodnotu, lze vybrat jiné verze kusovníku a postupu.
Zobrazit pouze platné Pokud zaškrtnete toto políčko, budou ve struktuře stromu zobrazeny pouze řádky kusovníku s platnými daty. Dvojitým kliknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek kusovníku můžete otevřít stránku Upravit řádek kusovníku, kde můžete vidět data platnosti pro daný řádek kusovníku.

Použijete-li návrhář kusovníku ke kontrole nebo úpravě kusovníků, které se skládají z jedné nebo více úrovní fiktivních kusovníků, pak postup, který je přidružen k nejvyšší položce, obvykle zahrnuje celou hierarchii kusovníku. Pro zjednodušení přehledu můžete uzamknout postup nejvyšší úrovně v zobrazení kliknutím na tlačítko Zobrazení > Uzamknout postup. Postup můžete odemknout kliknutím na položky Zobrazení > Odemknout postup.

Přidávání a úprava kusovníků a řádků kusovníku

Použijte funkce Řádky kusovníkunebo Kusovník k úpravě kusovníku nebo řádků kusovníku. Když vyberete uzel ze stromu, typ uzlu určí, které z funkcí budou k dispozici.

Funkce popis Typ a podmínky uzlu
Řádky kusovníku > Upravit Otevřete dialogové okno, ve kterém můžete upravit atributy řádku kusovníku. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybrán uzel řádku kusovníku.
Řádky kusovníku > Odstranit Odstraní řádek kusovníku z vybraného kusovníku. Tato funkce je dostupná, když je vybrán uzel řádku kusovníku a kusovník není uzamčen pro úpravy.
Řádky kusovníku > Přidat před řádek Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat variantu produktu k zahrnutí před vybraným řádkem kusovníku. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybrán uzel řádku kusovníku.
Řádky kusovníku > Přidat do kusovníku komponent Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat variantu produktu k zahrnutí na konci vybraného kusovníku. Tato funkce je k dispozici, pokud má vybraný uzel zvolený kusovník. Pokud tato funkce není dostupná, verze kusovníku možná chybí pro vybranou variantu položky. V takovém případě lze kliknutím na položky Kusovník > Vytvořit verzi vytvořit chybějící verzi pro vybraný uzel.
Řádky kusovníku > Přidat za řádek Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat variantu produktu k zahrnutí za vybraným řádkem kusovníku. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybrán uzel řádku kusovníku.
Kusovník > Vytvořit verzi Vytvoří nový kusovník nebo verzi kusovníku pro variantu produktu vybraného uzlu. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybraný uzel řádku kusovníku spojen s položkou, která má typ výroby Kusovník nebo Receptura.
Kusovník > Výpočet Otevře dialogové okno, ve kterém můžete provést výpočet nákladů nebo prodejní ceny pro vybranou variantu produktu. Tato funkce je k dispozici, pokud vybraný uzel souvisí s verzí kusovníku.
Kusovník > Zkontrolovat Ověří a zkontroluje vybraný kusovník. Tato funkce je k dispozici, pokud vybraný uzel souvisí s verzí kusovníku.

Konfigurace stromového zobrazení

Kliknutím na tlačítko Nastavení můžete upravit informace zobrazené ve stromovém zobrazení návrháře kusovníku.

Skupina polí Popis
Kusovník Pomocí zaškrtávacích políček vyberte kritéria, která se zobrazí ve stromové struktuře. V návrháři kusovníku jsou vybraná kritéria zobrazena v dolní části obou tabulek.
Trasa Pomocí zaškrtávacích políček vyberte kritéria, která se zobrazí pro postupy.