Konsolidované dávkové objednávky

Tento článek popisuje koncept konsolidované dávkové objednávky.

Vyrobená nebalená položka je považována za nadřazenou položku, zatímco zabalená položka je považována za podřízenou položku. Vztah mezi nebalenou položkou a zabalenou položkou je vyjádřen v převodu nebalené položky. Tento převod nebalené položky je definován pro nebalenou položku samotnou.

Zabalené položky lze balit do kontejnerů jedné nebo více velikostí, které jsou považovány za jednu jednotku. Při konsolidaci objednávek nebalené položky můžete zobrazit všechny související dávkové objednávky v jednom zobrazení, abyste zjistili, zda musí být dokončena nějaká zbývající práce.

Konsolidovaná dávková objednávka může obsahovat kombince následujících objednávek:

  • Jedna objednávka nebaleného zboží a více objednávek baleného zboží
  • Více objednávek nebaleného zboží a více objednávek baleného zboží
  • Více objednávek nebaleného zboží a jedna objednávka baleného zboží
  • Pouze objednávky baleného zboží