Vytvořit výrobní zakázky

Při vytvoření výrobní zakázky je iniciován požadavek pro zahájení výroby položky. Výrobní zakázka obsahuje informace o tom, jaký produkt bude vyroben, kolik kusů produktu bude vyrobeno a plánované datum dokončení. Také zahrnuje informace o materiálech, které se spotřebují a který proces se má při výrobě položky použít.

Výrobní zakázka prochází výrobního cyklu několik fázemi. Zakázce je po vytvoření přiřazen stav Vytvořeno. Jakmile je objednávka dokončena, je jí přiřazen stav Ukončeno. Díky možnosti nastavení parametrů v každé fázi může uživatel nakonfigurovat jednotlivé kroky. Nastavení může být nastaveno pro jednoho uživatele nebo pro všechny uživatele.

Hlavními entitami výrobní zakázky jsou výrobní kusovník a výrobní postup. Tyto položky jsou zkopírovány do výrobní zakázky na základě vybrané položky a množství, které chcete vyrobit. Před zahájením výrobní zakázky je možné výrobní kusovník a postup upravit.

Výrobní zakázku lze vytvořit v následujících situacích:

  • Vytvoření při provedení hlavního plánování založeného na potřebném materiálu.
  • Vytvoření přímo z řádku prodejní objednávky nebo při vytvoření a odhadnutí výrobní zakázky vyšší úrovně (doložená dodávka).
  • Ruční vytvoření.