Rozvrh převodů kanbanu podporuje skenery čárových kódů

Rozvrh převodů kanbanu podporuje vstup ze skeneru skrze widget pro skener čárového kódu, který umožňuje vybrat, zahájit, dokončit a vyprázdnit kanbanovou úlohu.

Režimy registrace

Na pevné záložce Registrace skeneru můžete vybrat režim registrace, který řídí akci při skenování čísla kanbanové karty ne ručně skenujete číslo v poli Číslo kanbanové karty.

Nastavit režim registrace Popis
Počátek Registrovat úlohu převodu kanbanu jako probíhající.
Dokončeno Registrovat úlohu převodu kanbanu jako dokončenou.
Prázdné Registrovat manipulační jednotku materiálu odkazovanou kanbanovou kartou jako prázdnou.
Vybrat Registrovat číslo kanbanové karty a automaticky vybrat odkazovanou úlohu ze seznamu kanbanu.

Režim registrace – Nastavit

Pokud používáte čtečku čárových kódů pro výběr úlohy, režim zobrazení kanbanové desky se změní. V tomto režimu platí následující podmínky:

 • Zobrazí se pouze skenovaná kanbanová úloha.
 • Podrobnosti o vybrané úloze jsou uvedeny na pevné záložce Podrobnosti.
 • Pevná záložka Zprávy zobrazuje zprávy pouze pro vybranou úlohu.
 • Stav úlohy lze změnit pomocí funkce, která je k dispozici v podokně akcí. Rozvrh převodů kanbanu bude i nadále popisovat pouze jednu úlohu během této doby.
 • Informace v seznamu úloh lze aktualizovat ručně klepnutím na Aktualizovat (Shift + F5) v podokně akcí. Po aktualizaci údajů jsou znovu zobrazeny úplné výsledky filtru úlohy.

Stav úlohy a možné akce

Stav vybrané úlohy a stav doložené úlohy pro kanbany události určuje, zda může úlohu dále zpracovat. V následující tabulce jsou uvedeny informace o těchto stavech a úkolech:

 • Stavy, které jsou k dispozici pro úlohy nebo manipulační jednotky, na které odkazují úlohy.
 • Jednotlivé úkoly, které mohou provádět úlohu.
Typ práce Stav úlohy nebo stav manipulační jednotky Aktualizovat výdejku Počátek Aktualizovat registraci Dokončeno Prázdné Vytvořit kanbanové události
Převést
 • Neplánováno
 • Žádné doložené nebo doložené úlohy jsou dokončeny
Ano Ano Ano Ano Č. Ano
Převést
 • Neplánováno
 • Doložené úlohy nejsou dokončeny
Ano Č. Ano Č. Č. Č.
Převést Probíhá Ano Č. Ano Ano Č. Č.
Převést Dokončeno Č. Č. Č. Č. Ano Č.
Převod nebo průběh Prázdné Č. Č. Č. Č. Č. Č.
Převod nebo průběh Kanbanová karta nebyla nalezena Č. Č. Č. Č. Č. Č.
Převod nebo průběh Kanbanová karta je nalezena, ale není přiřazena ke kanbanu Č. Č. Č. Č. Č. Č.
Proces
 • Neplánováno
 • Připraveno
 • Probíhá
Č. Č. Č. Č. Č. Č.
Proces Dokončeno Č. Č. Č. Č. Č. Č.