Požadavky na nastavení výroby

V tomto článku jsou informace o požadavcích na nastavení předtím, než bude možné pracovat s modulem řízení výroby.

Modul Řízení výroby je integrován s funkcemi v ostatních modulech. Díky této propojenosti můžete měnit výrobní zakázky a spolehnout se na to, že tyto zakázky budou automaticky aktualizovány ve všech souvisejících procesech a výpočtech v daném systému. Následující procesy nastavení by měly být provedeny v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

Vyžadované základní nastavení v jiných modulech

Před prací s modulem Řízení výroby je nutné nastavit informace v jiných modulech. Tato nastavení zahrnuje následující úlohy:

 • Nastavení obecných informací o společnosti
 • Nastavení hlavní knihy
 • Definování skupin položek
 • Nastavení účtů hlavní knihy pro skupiny položek
 • Nastavení tabulky položek zásob v modulu Řízení zásob.
 • V modulu Řízení zásob vytvořte kusovníky (BOM) a verze kusovníku.

Potřebné nastavení kalendáře a prostředků

Před použitím modulu Řízení výroby otevřete modul Správa organizace a v následujícím pořadí vytvořte a definujte kalendář a provozní prostředky:

 1. Šablony pracovní doby – Nastavením šablon pracovní doby definujte doby, které jsou k dispozici pro plánování výroby.
 2. Kalendáře – Nastavením kalendářů pracovní doby definujte dny v roce, které jsou k dispozici pro plánování výroby.
 3. Skupiny prostředků – Nastavením skupiny prostředků seskupte provozní prostředky, abyste mohli při spuštění plánování získat přehled o všech volných kapacitách. Není nutné nastavovat provozní prostředky ještě před nastavením skupin prostředků. Doporučujeme však, abyste se seznámili se způsobem, jakým se při nastavování v modulu Řízení výroby seskupují prostředky.
 4. Zdroje – Nastavením provozních prostředků definujte zdroje používané k provedení výrobního procesu a k plánování kapacity.

Vyžadovaná nastavení parametrů výroby

Parametry řízení výroby – Nastavením základních parametrů výroby definujte způsob, jakým systém zpracovává výrobní zakázky. Určete způsob, jakým jsou výrobní zakázky vytvářeny, odhadovány, plánovány a spotřebovávány. Dále je možné vybrat požadovaný druh zpětné vazby a způsob provádění nákladového účetnictví.

Vyžadovaná identifikace názvu deníku

Názvy deníků výroby - Určete názvy deníků výroby používaných k zaznamenání a zaúčtování transakcí.

Nastavení při použití operací

Operace reprezentují specifické aktivity prováděné za účelem výroby hotového výrobku. Poznámka: Je nutné znát typy aktivit, které jsou zapotřebí k výrobě položky, a také pořadí a priority těchto aktivit. Také musíte vědět, které prostředky jsou zapojeny a kolik jich je.

 1. Operace – Nastavte operace reprezentující úkoly, které je nutné dokončit při výrobě hotové položky.
 2. Vztahy – Nastavením vztahů operací vytvořte podrobné vlastnosti. Vztahy operací můžete definovat kliknutím na tlačítko Vztahy na stránce Operace.

Nastavení při použití postupů

Pokud pracujete s postupy, je nutné definovat operaci pro každý nastavený výrobní postup. Postup reprezentuje cestu, kterou položka urazí mezi operacemi od počátku procesu výroby až po jeho konec.

 1. Nákladové kategorie – Nastavením nákladových kategorií definujte náklady na hodinu pro stanované procesy a přípravné časy.
 2. Nákladové skupiny – Nastavením nákladových skupin můžete vytvořit a udržovat různé typy nákladů.
 3. Skupiny postupů – Nastavením skupin postupů můžete definovat parametry týkající se skupin postupů. Skupiny postupů je nutné nastavit před vytvořením výrobních postupů.
 4. Postupy – Nastavením výrobních postupů a definováním výchozích nastavení můžete řídit plánování, náklady a oceňování operací postupů a hlášení průběhu.
 5. Postupy – Nastavením verzí postupů povolíte odchylky položek ve výrobě.

Volitelná rozšířená nastavení

 1. Skupiny výroby – Nastavením skupin výroby vytvoříte vztahy mezi výrobní zakázkou a účty hlavní knihy. Účty hlavní knihy jsou používány k zaúčtování nebo seskupení objednávek pro vykazování.
 2. Skupiny produktů – Vytvořením skupin výrobků můžete seskupit výrobní zakázky tak, že bude možné zpracovat naléhavé výrobní zakázky nebo odstranit a zaúčtovat skupiny objednávek.
 3. Vlastnosti – Definováním vlastností můžete vytvořit speciální atributy, které lze přiřadit zdrojům a řídit tak pořadí výroby. Tyto atributy jsou spojeny se šablonou pracovní doby.