Ohlášení dokončení kusovníku

Tento článek obsahuje informace o ohlášení kusovníků jako dokončených.

Stránky Vykázat jako dokončené a Maximální dokončená výroba složí k vykázání kusovníků v dokončeném stavu. Proces vykázání dokončeného kusovníku je koncepčně stejný jako proces vykázání dokončené výrobní zakázky. Tento proces lze použít například v jednoduchých procesech sestavení a kompletace, u kterých nejsou potřeba rozšířené možnosti výrobních zakázek. Na stránce Vykázat jako dokončené můžete vykázat více dokončených kusovníků najednou. Na stránce Maximální dokončená výroba můžete vykázat pouze jeden kusovník jako dokončený. Stránka Hlášení jako dokončené je k dispozici z položky nabídky v modulu Řízení zásob a obě stránky jsou k dispozici jako položky nabídky na stránce Uvolněné produkty.

Stránka Vykázat jako dokončené

Po otevření stránky Vykázat jako dokončené z uvolněného produktu systém navrhne, abyste jako dokončené vykázali výchozí množství standardních zásob. Ve výchozím nastavení se zobrazuje aktivní verze kusovníku, avšak máte možnost změny na jinou schválenou verzi kusovníku. Na stránce může také odstraňovat záznamy a vytvářet nové záznamy pro uvolněné produkty, které mají být vykázány jako dokončené. Chcete-li produkty vybrat pomocí dotazu, klikněte na položku nabídky Vybrat. Pro vybrané produkty kliknutím na tlačítko OK ručně potvrďte výkaz jako dokončený. Proces lze rovněž nastavit ke spuštění v dávce. Jakmile je vykázání dokončení procesu potvrzeno, systém vytvoří deník kusovníku, ve kterém je zpracováno zaúčtování zásob. Tento deník obsahuje jednu řádkovou položku pro dokončený produkt a řádkovou položku pro každý řádek kusovníku. Můžete určit, zda je deník zaúčtovat automaticky, nebo zda zůstane otevřený pro další úpravy.

Maximum Stránka Hlásit jako dokončené

Na stránce Maximální dokončená výroba určuje každý řádek kusovníku počet kusů produktu, které mohou být vykázány jako dokončené. Tento výpočet vychází z fyzicky dostupných zásob na skladě pro každý řádek kusovníku. V následujícím příkladu spotřebovává jeden kus čísla položky PZ dva kusy suroviny SU10 a jeden kus suroviny SU20. Vzhledem k tomu, že na skladě je pouze 10 kusů suroviny SU10, lze jako dokončené vykázat maximálně 5 kusů PZ. Tato hodnota se zobrazuje v poli Maximální dokončená výroba.

Úroveň Číslo zboží Množství Na skladě Maximum Hlášení jako dokončené
0 PZ 1 0 5
1 SU10 -2 10 5
1 SU20 -1 8 8

Kusovníky s více úrovněmi

Pokud má kusovník více úrovní, můžete pomocí pole Rozbalení určit způsob, jakým jsou materiály zaúčtovány na všech úrovních. Toto pole je k dispozici na stránce Vykázat jako dokončené i na stránce Maximální dokončená výroba. Existují tyto možnosti:

  • Nikdy – Podúrovně kusovníku se v případě nedostatku materiálu nerozbalí.
  • Vždy – Zcela se rozbalí všechny podúrovně kusovníku. Žádné dostupné zásoby na skladě nebudou použity pro položky polotovarů komponent.
  • Pří nedostatku – Podúrovně kusovníku se rozbalí pouze tehdy, není-li potřebné množství materiálu plně k dispozici.

Příklad

V tomto příkladu jsou tři kusy hotového produktu (číslo položky PZ) připraveny k vykázání jako dokončené. Kusovník je dvojúrovňový (jak je znázorněno).

Úroveň Číslo zboží Množství na řádku kusovníku Na skladě
0 PZ
1 PC 1 2
1 SU 1

V následujících tabulkách je znázorněn způsob, jakým má nastavení v poli Rozbalení vliv na způsob generování řádků deníku kusovníku. Rozbalení: Nikdy

Úroveň Číslo zboží Množství
0 PZ 3
1 PC -3

Jak ukazuje předchozí tabulka, pouze číslo položky COMP je považováno za odečtené v deníku. Číslo zboží RM, které je součástí modulu COMP, není rozepsáno do řádku deníku a dvě kusy COMP na skladě nejsou zahrnuty. Rozbalení: Vždy

Úroveň Číslo zboží Množství
0 PZ 3
1 SU -3

V tomto případě je číslo položky PC rozbaleno na úroveň surovin, číslo položky SU. Dva kusy PC na skladě nejsou zohledněny v množství SU ke spotřebování. Rozbalení: Při nedostatku

Úroveň Číslo zboží Množství
0 PZ 3
1 PC -2
1 SU -1

V tomto případě jsou dva kusy PC na skladě zohledněny. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou potřeba tři kusy čísla položky PZ, je k vyrobení dalšího kusu PC potřeba také jeden kus čísla položky SU.