Vykázat výrobní zakázky jako dokončené

Vykázat jako dokončené je ve fázi výroby. V této fázi je vykázán hotový výrobek a je přesunut z výrobní zakázky do zásob.

Je-li výrobní zakázka vykázána jako dokončená, jsou ve skladu zásob aktualizována množství dokončeného zboží. Částečné množství původně plánovaného množství objednávky může být hlášeno jako dokončené. Je také možné nahlásit množství chyb se přidruženými důvody chyb při vykazování množství jako dokončeného. Když výrobní zakázka dosáhne stavu Ohlášeno jako dokončené, znamená to, že ve výrobní zakázce nebude uváděné žádné další množství. Tyto následující vlastnosti jsou také přidruženy k procesu Ohlásit jako dokončené:

  • Je možné nastavit spotřebu surovin a času, který je úměrný hodnotě hlášeného množství (zpětné vyprázdnění)
  • Odloženou práci lze generovat pro položky, které jsou povoleny pro procesy skladu.
  • Plánované nebo standardní náklady dokončeného zboží lze nastavit k vykazovaní do účtů hlavní knihy.
  • Objednávku kvality lze vytvořit pro vykázané množství na základě nastavení přidružení kvality.

Množství je vykazováno do výstupní umístění. Poté se vytvoří práce skladu pro převedení množství z výstupního umístění do cílového umístění definovaného směrnicí umístění místa pro odloženou práci.

  • Objednávku kvality lze vytvořit se po ohlášení dokončení výrobní zakázky, pokud bylo nastaveno přidružení kvality.

Nastavené výrobní zakázky na Hlášeno jako dokončené

K nastavení stavu výrobní zakázky na Hlášeno jako dokončené můžete použít standardní funkci aktualizace výrobní zakázky nebo deníky technických postupů a karet úloh, nebo pomocí deníku Hlášeno jako dokončené. Můžete také aktualizovat stav na Hlášeno jako dokončené prostřednictvím terminálu karty úloh a stránek zařízení karty úloh, když vykazujete poslední práce výrobní zakázky. V závěru můžete povolit možnost Hlášeno jako dokončené jako proces pro řešení zařízení ručně ovládaného skladu.