Přehled správy přepravy

Toto téma poskytuje přehled o funkci správy přepravy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Modul Správa přepravy slouží ke správě přepravy ve vaší společnosti a zároveň určování dodavatelů a řešení trasy pro vstupní a výstupní objednávky. Můžete například určit nejrychlejší trasu nebo nejlevnější sazbu pro dodávku. V následující tabulce jsou popsány základní scénáře používání modulu Správa přepravy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Scénář Možnosti modulu Správa přepravy
Použití externích poskytovatelů logistiky pro činností přepravy. Použití modulu Správa přepravy pro příchozí a/nebo odchozí přepravu.
Vlastní vozový park společnosti je k dispozici pro doručení/výdej – náklady na dodání se přenáší na odběratele. Pro výstupní procesy můžete pomocí modulu Správa přepravy určit náklady na dopravu a předat je na odběratele. Nicméně proces vyrovnání faktury s dopravcem není vyžadován.
Vozový park společnosti je k dispozici pro doručení/výdej, ale náklady na doručení se nepředávají odběratelům, protože ceny produktu zahrnují přepravu. Není požadováno velké množství funkcí pro správu přepravy. Nicméně modul Správa přepravy můžete použít a určit s ním sazbu přepravy a odpovídajícím způsobem upravit prodejní ceny.
Služby z oblasti logistiky jsou poskytovány jinou právnickou osobou ve stejné společnosti.
  • Modul Správa přepravy můžete použít pro zacházení s jinými právními subjekty stejně jako s jiným dopravcem. Nelze automaticky provádět ekonomické transakce mezi právnickými osobami. Z tohoto důvodu je nutné zpracovat tyto transakce ručně (například: vytvořením nákupní objednávky).
  • V právnické osobě, která poskytuje služby z oblasti logistiky, je možné modul Správa přepravy použít k určení sazeb přepravy.

Plánování přepravy v modulu Finance and Operations

V modulu Správa přepravy lze dopravní plánování založit na objednávkách nebo na dodávkách, které jsou vytvořeny na základě těchto objednávek. Dodávky vždy v každém okamžiku existují, ale nejsou požadovány pro plánování přepravy. Převodní příkazy jsou součástí odchozího scénáře a je možné je plánovat společně s prodejními objednávkami.

Načíst výkres

Příchozí přeprava

Pokud objednáváte od dodavatele zboží, které je potřeba dodat na sklad, pravděpodobně budete chtít zajistitt přepravu tohoto zboží sami. Pomocí aplikace Finance and Operations můžete naplánovat přepravu i převzetí příchozího nákladu. Následující obrázek znázorňuje tok obchodního procesu pro plánování přepravy příchozího nákladu.

Obchodní proces: průběh přepravy pro vstupní náklady

Odchozí přeprava

Můžete naplánovat a zpracovat odchozí náklad a dodat tak konkrétní položky ze skladu společnosti odběrateli. Pomocí aplikace Finance and Operations můžete naplánovat přepravu a doručení odchozího nákladu. Následující obrázek znázorňuje tok obchodního procesu pro plánování a zpracování odchozích nákladů pro expedici.

Plánování a zpracování odchozích nákladů

Sestavení vytížení

Aplikace Finance and Operations obsahuje strategii sestavení vytížení, která se nazývá Strategie sestavení vytížení založená na objemu. Tato strategie umožňuje použít maximální hodnoty zadané pro výšku a hmotnost v šabloně vytížení nebo přepsat nastavení zadáním nových hodnot. Pokud chcete použít tuto strategii, vyberte ji v poli Strategie sestavení vytížení na pevné záložce Nastavení na stránce Pracovní plocha sestavení vytížení. Kromě toho můžete přidat vlastní strategie sestavení vytížení vytvořením nové třídy ve stromu aplikačních objektů (AOT).