Potvrzení dávky a poznávací značky

Potvrzení dávky vám umožňuje potvrdit z mobilního zařízení, že byla vydána správná dávka. Při počátečním vyskladnění práce pro dávku pouze nad položkami, kde dávka nad označuje rozsah dávek vyšší než umístění v hierarchii vyhledávání, musíte ověřit, že vyskladněná dávka se shoduje dávkou na řádku práce.

Potvrzení registrační značky vám umožňuje potvrdit z mobilního zařízení, že byla vydána správná registrační značka. Při vyskladnění práce ze skladového místa fáze musíte ověřit, že vyskladněná registrační značka odpovídá registrační značce, která je přidružena k práci. Pokud práce začala naskenováním poznávací značky, tento krok potvrzení bude přeskočen.

Kdy se to používá

Potvrzení platí v následujících situacích:

  • Potvrzení dávky se týká počátečního vyskladnění práce pro dávku nad položky.
  • Potvrzení poznávací značky platí pro vyskladnění ze skladových míst fáze.

Nastavení potvrzení dávky a poznávací značky

Můžete nakonfigurovat potvrzení dávky a poznávací značky z položek nabídky mobilního zařízení.

  1. Z položek nabídky mobilního zařízení vstupte do nastavení potvrzení práce.
  2. Vyberte možnost pro potvrzení dávky nebo registrační značky. Obě možnosti jsou k dispozici pro vyskladnění typu práce, které nemají povolené automatické potvrzení.