Funkce a možnosti aplikace Attract

Aplikace Attract poskytuje možnosti správy procesu při přijímání nových talentů. Je také možné přidávat uchazeče k otevřeným pracovním místům a následně je posouvat od fáze k fázi, až po prodloužení nabídky nebo zamítnutí žádosti. V každé fázi se uchazeči přesouvají napříč různými aktivitami, jako je prvotní telefonický pohovor, hodnocení a plánování pohovoru. Jakmile uchazeči zažádají o místo, obdrží e-mailovou pozvánku pro přihlášení do aplikace Attract, kde mohou sledovat stav pracovní nabídky a svou žádost. Mohou také odpovídat na všechny úkoly, které jsou jim přiřazeny.

Toto téma popisuje funkce, které poskytuje aplikace Attract.

Řídicí panel Attract

Na řídicím panelu mohou členové týmu zobrazit podrobné informace o pracovních místech, která zastávají. Dále zde může náborový manažer nebo náborář přidávat do aplikace Attract nová pracovní místa, a to buď jejich vytvářením jednotlivých pozic nebo importem několika pozic najednou z tabulky aplikace Excel.

Práce

Na stránce Práce můžete zobrazit a upravit podrobnosti, jako je například popis práce a místo výkonu práce. Na stránce Práce se také dává dohromady náborový tým a můžete zde přidat nebo změnit náborové pracovníky a tazatele na pohovoru v týmu. Nové kandidáty lze přidat na stránce Práce taktéž.

Kandidáti

Uchazeče lze k práci přidávat jednotlivě nebo je lze nahrávat ve větších počtech z tabulky aplikace Excel. Všichni uchazeči se v náborovém procesu týkajícím se každé práce automaticky přidají do první fáze s názvem Fáze žádosti. V této fázi lze zobrazit a spravovat všechny informace o žádosti uchazeče. Spolu s kontaktní údaji, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla a odkazy na jejich účty sociálních médií, zde můžete odesílat a zobrazovat další dokumenty. Pokud uchazeč uvedl odkaz na svůj profil na LinkedIn a je nastavená integrace LinkedIn, zobrazí se profil uchazeče. (Integrace LinkedIn vyžaduje licenci náboráře LinkedIn.)

Fáze

Aplikace Attract poskytuje předdefinovaný proces náboru, který obsahuje čtyři základní fáze: Žádost, Prověřování, Pohovor a Nabídka. Noví kandidáti začínají ve fázi Žádost, kde se revidují jejich životopisy, průvodní dopisy, portfolia a další dokumenty související se žádostí. Z této fáze se uchazeč posune do fáze prověřování, kde je pozván na telefonní pohovor nebo video pohovor pomocí aplikace Skype. Náborový manažer a náborář mohou o uchazečích poskytnout zpětnou vazbu a posunout ho do další fáze, což je fáze pohovoru. Následně jsou naplánovány osobní pohovory s dostupnými členy náborového týmu. Tyto pohovory lze upravit jako pohovory mezi čtyřma očima nebo panelové pohovory různé délky. Po ukončení pohovoru je týmem, který vedl pohovor, poskytnuta a zrevidována zpětná vazba. Vybraní uchazeči jsou pak posunuti do závěrečné fáze, tedy fáze nabídky. V této fázi je učiněna nabídka, která je připravena ke kontrole a schválení uchazečem.

Aplikace pro kandidáta

Jakmile jsou uchazeči přidáni k pracovnímu místu, obdrží e-mail s odkazem na webovou aplikaci. Tato aplikace poskytuje podrobnosti o práci. Je to současně nástroj pro komunikaci s náborovým týmem. Uchazeči mohou její pomocí také odesílat informace o své dostupnosti pro pohovory.