Generování sestav v rámci zákona o cenově dostupné zdravotní péči (Affordable Care Act)

Tato funkce má pomáhat zaměstnavatelům, kteří potřebují sledovat informace ve formulářích 1095-B a 1095-C v rámci zmocnění zaměstnavatele v kontextu zákona Affordable Care Act (ACA). Tato funkce je povolena pouze pro právnické osoby v USA.

Začínáme

Při sledování informací uvedených ve formulářích 1095-B a 1095-C je nutné nejprve vytvořit jednu nebo více skupin pokrytí pro ACA. Tyto skupiny se použijí k označení nabídky pokrytí nabídnuté zaměstnanci, zaměstnancova podílu na měsíční náhradě s nejnižšími náklady (pokud je tato cena vyšší než federální hranice chudoby) a případně také programu Safe Harbor, který zaměstnavatel používá. Pokud použijete skupiny pokrytí ACA, budete moci informace v těchto polích spravovat hromadně a nebudete muset upravovat každý záznam zaměstnance se stejnými podmínkami. Skupiny pokrytí ACA lze navíc snadno přiřadit k jednomu nebo několika zaměstnancům pomocí funkce hromadného přiřazení na stránce.

Správa několika verzí skupiny pokrytí

Můžete používat několik verzí skupin pokrytí a provádět průběžně aktualizace, aniž by bylo nutné vytvářet nové skupiny a přeřazovat do ní zaměstnance při každé změně v organizaci nebo v nabízených výhodách.

Po vytvoření potřebných skupin pokrytí ACA je můžete hromadně přiřadit k zaměstnancům pomocí funkce Hromadné přiřazení na stránce. Můžete také u jednotlivých zaměstnanců nastavit, zda je u nich třeba sledovat a vykazovat informace o ACA, a můžete je jednotlivě přiřazovat ke skupinám pokrytí ACA.

Pokud u některého zaměstnance není nutné sledovat nebo vykazovat informace v rámci ACA (například jde-li o zaměstnance na částečný úvazek), je možné nastavit pole Vykazovat pokrytí na možnost Ne. Všichni zaměstnanci, u kterých je třeba sledovat informace ACA, musí být přiřazeni k některé skupině pokrytí ACA. Přesto však můžete měnit možnosti Nabídka pokrytí, Podíl zaměstnance na nákladechDohoda Safe Harbor u všech měsíců, které vyžadují zadání jiných hodnot, než jaké jsou uvedeny ve skupině pokrytí.

Chcete-li zadat výjimky z hodnot skupiny pokrytí ACA, klikněte na odkaz pokrytí ACA na stránce podrobností pracovníka (v části Další informace na kartě Zaměstnání).

Vykazování pokrytí zdravotní péče

Pokud zaměstnavatel nabízí sponzorované pokrytí s vlastním připojištěním a zaměstnanec tuto nabídku využívá (bez ohledu na to, zda pracuje na plný nebo částečný úvazek), je ve formuláři 1095-C nutné hlásit i další informace vedle údajů o tom, jaké (pokud nějaké) pokrytí zdravotního pojištění bylo nabídnuto zaměstnanci na plný úvazek. Ve výkazu musí být uvedeni všichni zaměstnanci (včetně závislých osob) krytí v rámci plánů zaměstnaneckých výhod sponzorovaných zaměstnavatelem, a to ve všech měsících, kdy pokrytí platilo.

Zaškrtnutím políčka Lze vykázat podle zákona o dostupné péči můžete určit, zda je třeba daný plán zaměstnaneckých výhod vykazovat.

Pokud si zaměstnanci navíc zvolili i krytí závislých osob, je možné uvést data, kdy pokrytí začalo platit, na stránce Udržovat výhody. Chcete-li uvést, že se výhoda vztahuje na závislou osobu, vyberte tlačítko Upravit na panelu akcí na kartě Rodinní příslušníci.

Na stránce Správce dat pokrytí rodinného příslušníka můžete určit data pokrytí závislých osob v rámci zaměstnanecké výhody. Zadáním data na této stránce automaticky zaškrtnete políčko Pokryto na stránce Udržovat výhody.

Generování formulářů 1095-B a 1095-C

Formuláře 109-B and 1095-C můžete vygenerovat i v aplikaci a rozeslat je všem zaměstnancům. V systému lze také elektronicky vygenerovat formuláře 1095-C a odpovídající soubory pro přenos 1094-C, které lze poslat na finanční úřad.

Při generování formuláře 1095-C zadejte příslušný kalendářní nebo daňový rok a uveďte, zda chcete vytisknout dvoustránkový nebo třístránkový formulář. Třístránkový formulář je nutný pouze v případě, že zaměstnavatel poskytoval pokrytí s vlastním pojištěním a zaměstnanec má více než šest pokrytých závislých osob (včetně sebe). Při generování dvoustránkového formuláře systém automaticky zjistí, zda má zaměstnanec více než šest pokrytých závislých osob, a nebude tohoto zaměstnance při generování formuláře zahrnovat. Kromě toho při generování třístránkového formuláře systém zahrne jen zaměstnance s více než šesti pokrytými závislými osobami.

Zobrazení informací

Pomocí stránky Pokrytí dostupné péče pro pracovníka můžete zjistit, kteří zaměstnanci byli přiděleni k jednotlivým skupinám pokrytí, kteří zařazeni být nemusí a kteří přiřazeni nejsou.

U případných přepsaných výchozích hodnot skupiny pokrytí ACA se vedle změněné hodnoty zobrazí hvězdička. Pokud jsou hodnoty u všech 12 měsíců stejné a nebyly přepsány, hodnota bude uvedena ve sloupci Všech 12 měsíců.

Pomocí okna dotazu můžete zjistit, u kterých zaměstnanců bylo určeno, že se nemají v rámci ACA vykazovat (to znamená, že není třeba sledovat, zda jim bylo nabídnuto pokrytí, a není pro ně třeba na konci roku vydávat formulář 1095-C). Výběrem možnosti Nelze vykázat podle zákona o dostupné péči v poli Filtrovat podle můžete vytvořit seznam všech zaměstnanců, na které se nevztahuje formulář 1095-C.

Kromě zobrazení seznamu zaměstnanců, na které se vykazování podle ACA nevztahuje, můžete také zobrazit všechny zaměstnance, kteří nejsou přiřazeni (pole Vykazovat pokrytí ACA je prázdné) nebo kteří byli přiřazeni do skupiny pokrytí ACA, jejíž platnost pro rok zadaný v poli Rok vypršela.

Seznamy zaměstnanců vygenerovaných podle zadaných filtrů je možné exportovat do aplikace Excel.

Pokud je nutné vykazovat pokryté osoby, protože jako zaměstnavatel poskytujete pokrytí s vlastním pojištěním, můžete zobrazit i všechny závislé osoby kryté v rámci plánů zaměstnaneckých výhod a označené jako Lze vykázat podle zákona o dostupné péči výběrem akce Zobrazit pokrytí závislých prvků na panelu akcí.

Poznámka: V okně dotazu se zobrazí pouze zaměstnanecké výhody, jejichž plán byl označen jako Lze vykázat podle zákona o dostupné péči.