Workflowy lze použít ke správě informací o zaměstnancích

Toto téma vysvětluje, jak můžete použít funkci workflowu pro lidské zdroje ke správě informací o zaměstnancích. Například můžete přidružit workflow k pozici a konfigurovat workflow pro schválení, který se zahájí, když zaměstnanec změní svůj záznam.

Funkce workflowu pro lidské zdroje obsahuje velký počet workflowů pro správu aktivit lidských zdrojů. Navíc jsou k dispozici četné možnosti, abyste mohli upravit konkrétní workflowy a přidružit je k hierarchii vykazování. Workflowy pomáhají při správě změn ve více standardních typech informací o zaměstnancích. Workflow je možné přidružit k pozici. Pokud poté zaměstnanci změní svůj záznam zaměstnance, zahájí se workflow, který vyžaduje schválení před uložením nových informací. Workflowy jsou předem definované pro následující typy informací, které vám pomohou efektivně spravovat změny a zachovat přesnost dat zaměstnanců:

 • Identifikační čísla
 • Kurzy
 • Vzdělání
 • Obrázek
 • Zapůjčené položky
 • Odborné zkušenosti
 • Zkušenost z projektu
 • Dovednosti
 • Pozice důvěry
 • Akce lidských zdrojů
 • Registrace do kurzu

Když jsou zaměstnanci přijati, převedeni nebo ukončeni, workflow může zahrnovat proces přezkoumání. Tímto způsobem může být přezkoumán dokument nebo lze definovat podmínky akce jako součást workflowu. Po dokončení procesu přezkoumání se dokončí dokument nebo akce a workflow přejde ke kroku pro konečné schválení.

Přidružení workflowu k hierarchii pozic

Workflow lze přidružit k jakékoli hierarchii, kterou konfigurujete. Pokud je například pozice přidružena k hierarchii vykazování matice, můžete nakonfigurovat workflow, který směruje výdaje pro konkrétní projekt na vedoucího projektu místo vedoucího zaměstnance, který je přidružen k této pozici. Chcete-li vytvořit nový workflow nebo změnit existující workflow, na stránce Workflowy lidských zdrojů klikněte na tlačítko Nový. Vyberte workflow v seznamu, čímž spustíte Návrháře workflowů. Návrháře můžete použít k vytvoření nového workflowu nebo změně kroků existujícího workflowu. Když změníte existující workflow, změny jsou uloženy do nové verze. Proto se můžete vždy vrátit zpět k předchozí verzi, pokud bude třeba.

Konfigurace workflowu lidských zdrojů

Chcete-li konfigurovat základní workflow, který je spuštěn, když zaměstnanci požadují změny v jejich osobní identifikaci, postupujte takto.

 1. Na stránce Workflowy lidských zdrojů klikněte na tlačítko Nové.

 2. V seznamu dostupných workflowů vyberte Identifikační čísla.

 3. Klikněte na tlačítko Spustit a spusťte Návrháře workflowů. Potom na výzvu zadejte uživatelské jméno a heslo.

 4. Přetáhněte prvek Schválit identifikační číslo ze seznamu prvků workflowu na plátno návrháře.

 5. Připojte prvek schválení k položkám Začátek a Konec.

 6. Dvakrát klikněte na Schválit prveka potom klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.

 7. Postupujte podle těchto kroků a přidejte pokyny pro pracovní položku:

  1. Vyberte Přiřazenía potom vyberte Hierarchie pro typ přiřazení.
  2. Pod výběrem Hierarchie vyberte Konfigurovatelná hierarchie.
  3. Přidejte podmínku ukončení a zavřete stránku.
 8. Dokončete všechny další pokyny (neměly by existovat žádná další upozornění).

 9. Klikněte na možnost Uložit a zavřít. Aktivujte nový workflow, když se otevře dialogové okno, a vyberte Aktivovat.

 10. Přejděte to nabídky Lidské zdroje > Pozice > Typy hierarchií pozic.

 11. Vyberte Matice.

 12. Přidejte na seznam položku Identifikační číslo pracovníka.