Referenční informace k nástrojům pro Entity Framework Core

Nástroje pro Entity Framework Core vám pomůžou s úlohami vývoje při návrhu. Primárně se používají ke správě migrací a k objektům DbContext a a typům uživatelského rozhraní pomocí zpětné analýzy schématu databáze.

Je možné nainstalovat kterýkoli z následujících nástrojů, protože oba nástroje zveřejňují stejné funkce:

Další kroky