Začínáme s EF základní na rozhraní .NET FrameworkGetting Started with EF Core on .NET Framework

Tyto kurzy 101 vyžadují žádné předchozí informace o základní Entity Framework nebo Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Se přesměruje vás provede procesem vytvoření jednoduché aplikace rozhraní .NET Framework konzoly, která provádí dotazy a uloží data z databáze.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Framework Console Application that queries and saves data from a database. Můžete zvolit, kurz, který vytvoří model založeno na existující databázi, nebo vytvoří databázi založené na modelu.You can chose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Můžete použít techniky se naučili v těchto kurzech v jakékoli aplikaci, která cílí rozhraní .NET Framework, včetně WPF a WinForms.You can use the techniques learned in these tutorials in any application that targets the .NET Framework, including WPF and WinForms.

Poznámka

Tyto kurzy a doprovodné ukázky byly aktualizovány na používání EF základní 2.0.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0. Ale ve většině případů to musí být možné vytvořit aplikace, které používají předchozích verzích s minimální změny podle pokynů.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.