Začínáme s EF základní na .NET CoreGetting Started with EF Core on .NET Core

Tyto kurzy 101 vyžadují žádné předchozí informace o základní Entity Framework nebo Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Se přesměruje vás provede procesem vytvoření jednoduché aplikace konzoly základní rozhraní .NET, který dotazuje a ukládá data z databáze.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Core Console Application that queries and saves data from a database. Kurzů k se dají udělat na žádnou platformu podporovanou nástrojem .NET Core (Windows, OSX, Linux, atd.).The tutorials can be completed on any platform supported by .NET Core (Windows, OSX, Linux, etc.).

Můžete najít v dokumentaci k .NET Core na docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.You can find the .NET Core documentation at docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.

Poznámka

Tyto kurzy a doprovodné ukázky byly aktualizovány na používání EF základní 2.0 (s výjimkou kurzu UPW, kterém se ještě používá EF základní 1.1).These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0 (with the exception of the UWP tutorial, that still uses EF Core 1.1). Ale ve většině případů to musí být možné vytvořit aplikace, které používají předchozích verzích s minimální změny podle pokynů.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.