Začínáme s EF Core na .NET CoreGetting Started with EF Core on .NET Core

Tyto kurzy 101 vyžadují žádné předchozí zkušenosti Entity Framework Core nebo Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Budou mít vás provede vytvořením jednoduchého základní konzolové aplikace .NET, který dotazuje a uloží data z databáze.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Core Console Application that queries and saves data from a database. V kurzech se dá dokončit na žádnou platformu podporovanou nástrojem .NET Core (Windows, OSX, Linux atd.).The tutorials can be completed on any platform supported by .NET Core (Windows, OSX, Linux, etc.).

Můžete najít v dokumentaci k .NET Core na docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.You can find the .NET Core documentation at docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.