Začínáme s EF základní na univerzální platformu Windows (UWP)Getting Started with EF Core on Universal Windows Platform (UWP)

Tyto kurzy 101 vyžadují žádné předchozí informace o základní Entity Framework nebo Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Se přesměruje vás provede procesem vytvoření jednoduché aplikace univerzální okno Platform (UWP), který dotazuje a ukládá data z databáze.They will take you step-by-step through creating a simple Universal Window Platform (UWP) application that queries and saves data from a database.

Můžete najít dokumentaci UWP v developer.microsoft.com/windows/apps/develop.You can find the UWP documentation at developer.microsoft.com/windows/apps/develop.