Začínáme s EF Core na Universal Windows Platform (UWP)Getting Started with EF Core on Universal Windows Platform (UWP)

Tyto kurzy 101 úrovně vyžadují žádné předchozí zkušenosti Entity Framework Core nebo Visual Studio.These 101-level tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Se vydáte provede vytvoření jednoduché aplikace univerzální platformy pro okno (UPW), který dotazuje a ukládání dat v databázi pomocí EF Core.They will take you step-by-step through creating a simple Universal Window Platform (UWP) application that queries and saves data from a database using EF Core.

Další podrobnosti o vývoji aplikací UWP najdete v dokumentace k UPW.More details about developing UWP applications can be found in the UWP documentation.