Zprostředkovatel databáze základní EF MySQLMySQL EF Core Database Provider

Tento poskytovatel databáze umožňuje Entity Framework Core pro použití s MySQL.This database provider allows Entity Framework Core to be used with MySQL. Zprostředkovatel se udržuje v rámci MySQL projektu.The provider is maintained as part of the MySQL project.

Varování

Tento zprostředkovatel je předběžné verze.This provider is pre-release.

Poznámka

Tento zprostředkovatel se neuchovávají v rámci projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Při určování zprostředkovatele třetí strany, ujistěte se, že jste vyhodnocení kvality, licencování, podpora, atd. Chcete-li zajistit, aby že odpovídaly vašim požadavkům.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

InstalaceInstall

Nainstalujte balíček MySql.Data.EntityFrameworkCore NuGet.Install the MySql.Data.EntityFrameworkCore NuGet package.

Install-Package MySql.Data.EntityFrameworkCore -Pre

ZačínámeGet Started

V tématu počínaje MySQL EF základní zprostředkovatel a Connector/Net 7.0.4.See Starting with MySQL EF Core provider and Connector/Net 7.0.4.

Podporované databázové strojeSupported Database Engines

  • MySQLMySQL

Podporované platformySupported Platforms

  • Rozhraní .NET framework (4.5.1 a vyšší).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

Nezapomeňte si přečíst v dokumentaci MySQL pro informace o kompatibilitě verze sem a semBe sure to review the MySQL documentation for version compatibility information here and here