Npgsql EF základní zprostředkovatel databáze pro PostgreSQLNpgsql EF Core Database Provider for PostgreSQL

Tento poskytovatel databáze umožňuje Entity Framework Core pro použití s PostgreSQL.This database provider allows Entity Framework Core to be used with PostgreSQL. Zprostředkovatel se udržuje v rámci Npgsql projektu.The provider is maintained as part of the Npgsql project.

Poznámka

Tento zprostředkovatel se neuchovávají v rámci projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Při určování zprostředkovatele třetí strany, ujistěte se, že jste vyhodnocení kvality, licencování, podpora, atd. Chcete-li zajistit, aby že odpovídaly vašim požadavkům.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

InstalaceInstall

Nainstalujte balíček Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL NuGet.Install the Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL NuGet package.

Install-Package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL

ZačínámeGet Started

Najdete v článku Npgsql dokumentace začít pracovat.See the Npgsql documentation to get started.

Podporované databázové strojeSupported Database Engines

  • PostgreSQLPostgreSQL

Podporované platformySupported Platforms

  • Rozhraní .NET framework (4.5.1 a vyšší).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 a vyšší)Mono (4.2.0 onwards)