Uživatelům se zobrazuje chyba (objekt nebyl nalezen) a v Outlook Web Appu ani v ovládacím panelu Exchange se nedají konfigurovat zprávy mimo kancelář

Původní číslo KB:   3124055

Příznaky

Zvažte následující příklad:

  • Máte prostředí s více doménami služby AD DS (Active Directory Domain Services).
  • V tomto prostředí se uživatelské účty služby Active Directory nacházejí v jiné doméně AD, než je doména služby AD, ve které je nainstalovaný Exchange Server 2016. Například Exchange Server 2016 je nainstalovaný v Child.Contoso.com a uživatelské účty jsou umístěné v contoso.com.

V tomto scénáři uživatelé nemůžou nakonfigurovat zprávu mimo kancelář z Outlook Web Appu nebo z ovládacího panelu Exchange (ECP).

Uživatelé navíc obdrží následující chybovou zprávu:

Operaci nelze provést, protože objekt ' contoso.com/Users/A2 ' nebyl nalezen v ' condc2.child.contoso.com '.

Řešení

Tento problém můžete vyřešit tak, že se vrátíte k uživatelskému rozhraní klasického ECP. Postupujte takto:

  1. Přihlaste se k ECP.

  2. V nabídce Možnosti rozbalte položku Poštaa klikněte na jiné.

    Snímek obrazovky s výběrem dalších možností

  3. Klikněte na Přejít na předchozí verzi.

    Snímek obrazovky s odkazem na dřívější verzi

Stav

Microsoft tento problém zkoumá a jakmile budou k dispozici další informace, zveřejní je v tomto článku.