Stav certifikátu nelze určit, protože při importu certifikátu třetí strany se nezdařila kontrola odvolání.

Původní číslo KB:   979694

Příznaky

Platný certifikát třetí strany se importuje na server pro klientský přístup k Exchange Server 2010 (CAS). V konzole Správa Exchange se pak zobrazí následující zpráva o stavu:

Stav certifikátu nelze určit, protože kontrola odvolání se nezdařila.

Pokud spustíte tuto Get-ExchangeCertificate rutinu v prostředí Exchange Management Shell, zobrazí se pro certifikát třetí strany tento stav:

Stav: RevocationCheckFailure

Pokud ale kliknete na odkaz seznam odvolaných certifikátů, který je zadaný v certifikátu, můžete mít přístup k certifikátu třetí strany prostřednictvím serveru Exchange.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože Exchange Server 2010 používá službu Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) ke správě všech přenosů HTTP a HTTPS a služba WinHTTP nepoužívá nastavení proxy, která jsou nakonfigurována pro internetový prohlížeč.

Pokud chcete zobrazit nastavení proxy WinHTTP, spusťte na příkazovém řádku následující příkaz:

netsh winhttp show proxy

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že v seznamu vynechané WinHTTP nakonfigurujete nastavení proxy WinHTTP a plně kvalifikovaný název domény serveru.

Poznámka

Pokud v seznamu obcházení WinHTTP nenakonfigurujete nastavení proxy a plně kvalifikovaný název domény, nemůže se prostředí Exchange Management Shell a Konzola pro správu Exchange kontaktovat se vzdáleným PowerShellem.

Tento problém vyřešíte tak, že otevřete příkazový řádek, zadáte následující příkaz a stisknete ENTER:

netsh winhttp set proxy proxy-server="http=myproxy" bypass-list="*.host_name.com"  

Zástupný symbol MyProxy představuje název proxy serveru a HOST_NAME představuje název hostitele Exchange Server 2010.

Odkazy

Další informace o WinHTTP a o tom, jak nastavit server proxy na serveru Exchange 2010, najdete v těchto tématech:

Další informace o automatickém rozpoznávání proxy serveru WinSock najdete v tématu Popis podpory automatického zjišťování proxy serveru Winsock.